Nazwa i adres uczelni - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT