Zasady rekrutacji - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

ETAPY REKRUTACJI

Aby zostać studentem WIT i Uczestnikiem Projektu, zapoznaj się z :

 1. Rejestracja on-line
  Załóż konto w UBI: ubik.wit.edu.pl. Po wstępnej weryfikacji danych, Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail. Wypełnij formularze - ankietę osobową i obowiązkowo kwestionariusz zgłoszeniowy - wybierz kierunek, na którym chcesz studiować.
 2. Wgraj w UBIK wymagane dokumenty:
  • świadectwo maturalne - oryginał lub odpis lub kserokopia poświadczona notarialnie (na studia pierwszego i drugiego stopnia)
   W przypadku posiadania matury innej niż polska, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w matury oraz jej nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana)*
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób zdających nową maturę)
  • odpis dyplomu (na studia drugiego stopnia)
  • suplement (na studia drugiego stopnia - nie dotyczy absolwentów WIT)
  • dowód osobisty / wiza

  * Nostryfikacja
  Przyjęcia interesantów w sprawie nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą, w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, pok. 2 piętro 5, tel. 22 551 24 00, e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl

 3. Złóż w Rekrutacji oryginały świadectwa dojrzałości/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych/zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych, zdjęcie o wymiarze 3,5 x 4,5 cm.
  Dokumenty możesz złożyć osobiście, przez osoby trzecie lub za pośrednictwem poczty.
  W przypadku skorzystania z opcji wysłania dokumentów pocztą lub złożenia przez osoby trzecie niezbędne jest wydrukowanie i podpisanie kwestionariusza zgłoszeniowego – do pobrania w UBIK / Mój profil / Zgłoszenia [Pobierz kwestionariusz].
  Po ukończeniu procesu rekrutacji możesz odebrać wyżej wymienione oryginały dokumentów.
 4. Kwalifikacja na studia
  Informację o decyzji w sprawie przyjęcia na studia otrzymasz na e-maila podanego w UBIK w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaakceptowania wymaganych dokumentów, które stanowią podstawę kwalifikacji na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.
  Decyzję na piśmie możesz odebrać osobiście w dniu podpisywania umowy.
  Decyzję na piśmie oraz Twój egzemplarz Umowy o warunkach odpłatności za studia możemy też przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na Twój wniosek, który skierujesz do nas na adres: rekrutacja@wit.edu.pl
 5. Co dalej?
  Otrzymałeś na e-maila decyzję w sprawie przyjęcia na studia. Gratulacje! Co dalej?
  • wpłać wpisowe (na Twój indywidualny nr konta) - opłata bezzwrotna, absolwenci WIT, którzy zapisują się na studia 2-go stopnia są zwolnieni z opłaty wpisowego.
  • wpłać I ratę czesnego (na Twój indywidualny nr konta) zgodnie z cennikiem.
  • podpisz umowę z WIT (podpisana umowa jest gwarancją miejsca na wybranym kierunku studiów).