Informacje ogólne - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Dnia 16 marca 2016 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC  kierunek Grafika - studia I stopnia otrzymał certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

ZNAKIEM JAKOŚCI - „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek za to, że realizowany jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Cel studiów

Studia I stopnia – licencjackie na kierunku Grafika, w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie prowadzone są od roku akademickiego 2009/2010 i funkcjonują obecnie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom naszym celem jest kształcenie studenta, który połączy wrażliwość artystyczną z najnowszymi technologiami informatycznymi.

Prowadzone w WSISiZ studia na kierunku grafika kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują postawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. Zakres tematyczny przedmiotów dostosowany jest do rozwoju technologii oraz zmieniających się tendencji w grafice komputerowej. Program studiów dostosowany jest także do wymagań rynku pracy.

Wagę i rolę technologii multimedialnych w realizacji studiów określa fakt usytuowania Kierunku Grafika na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania – miejscu dysponującym dużą bazą stale modernizowanych pracowni komputerowych.

Program studiów I stopnia

Realizowany w WSISiZ program studiów I stopnia na kierunku GRAFIKA został tak pomyślany, aby studenci nabywali zarazem dwie kategorie umiejętności:

  • Pierwsza kategoria związana z kierunkiem studiów to poznanie i opanowanie tradycyjnych form grafiki takich jak: rysunek, malarstwo, kształcenie zmysłu plastycznego, plastycznej wyobraźni, kreatywnego myślenia.
  • Druga kategoria to poznanie i opanowanie technik związanych z multimediami. Absolwent studiów I stopnia będzie gruntownie przygotowany zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym do tworzenia projektów dwu- lub trójwymiarowych, wirtualnego świata na ekranie komputera w programach 2D i 3D. 

Realizowane specjalności

Czas trwania studiów

Studia stacjonarne (dzienne)
Uzyskiwany tytuł
licencjat
Czas trwania: 6 semestrów

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskiwany tytuł
licencjat
Czas trwania: 6 semestrów

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku "grafika" w każdej uczelni, która ma uprawnienia do prowadzenia tych studiów na kierunku "grafika".

Efekty kształcenia — Kierunek „Grafika”