Opłaty - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wysokość czesnego w roku akademickim 2017/2018

Studia I stopnia Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
stacjonarne (dzienne)* 4200 zł 5 x 880 zł
niestacjonarne (zaoczne)* 3800 zł 5 x 800 zł

* Czesne uwzględnia podstawowe materiały do ćwiczeń warsztatowych.

Opłata wpisowa:

 • 300 zł dla osób, które podpiszą umowę do 20 września 2017 r.
 • 500 zł dla osób, które podpiszą umowę po 20 września 2017 r.

Dla kandydatów – cudzoziemców opłata wpisowa wynosi:

 • 200 zł - dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie do 31 lipca 2017 r.
 • 300 zł - dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie po 31 lipca 2017 r.

Absolwenci studiów I stopnia WIT są zwolnieni z opłaty wpisowej na studia II stopnia

Termin płatności wpisowego - bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

 • Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:
  • do dnia 20 września 2017 r. za semestr zimowy
  • do dnia 20 lutego 2018 r. za semestr letni
 • Terminy płatności w ratach:

  za semestr zimowy 2017/2018

  Rata Termin płatności
  I do 20.09.2017 r.*
  II do 10.10.2017 r.
  III do 10.11.2017 r.
  IV do 10.12.2017 r.
  V do 10.01.2018 r.

  za semestr letni 2017/2018

  Rata Termin płatności
  I do 20.02.2018 r.
  II do 10.03.2018 r.
  III do 10.04.2018 r.
  IV do 10.05.2018 r.
  V do 10.06.2018 r.

  *Po 20.09.2017 r. wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

  Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

  W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

 • Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 studentów rozpoczynających studia w październiku 2017 r. zamieszczone są w UBIK w dziale "DO POBRANIA":