Informacje ogólne - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Dnia 13 kwietnia 2017 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC  kierunek Grafika - studia I stopnia otrzymał certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

ZNAKIEM JAKOŚCI - „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek za to, że realizowany jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Cel studiów

W ramach uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 studiów II stopnia na kierunku GRAFIKA uczelnia będzie kształcić studentów, którzy będą specjalistami zarówno w tworzeniu grafiki jak również jej wykorzystywaniu w dynamicznie rozwijających się technologiach multimedialnych.

Celem kształcenia na kierunku GRAFIKA jest wszechstronny rozwój osobowości twórczej studenta w zakresie szeroko rozumianej grafiki cyfrowej i multimediów. Warto również podkreślić fakt, iż dzięki tak zaplanowanemu elastycznemu programowi nauczania możliwa będzie adaptacja toku studiów do indywidualnych potrzeb i umiejętności studenta (poprzez możliwość wyboru specjalności)

Absolwent studiów II stopnia na kierunku GRAFIKA będzie posiadał umiejętności z zakresu projektowania graficznego, grafiki warsztatowej oraz multimediów, pozwalające na podejmowanie samodzielnych działań twórczych. Kładziony w trakcie studiów nacisk na szczegółową znajomość i biegłość w stosowaniu zaawansowanych programów do tworzenia i edycji grafiki zaowocuje swobodą w poruszaniu się w obszarze nowoczesnych technologii. Umiejętności warsztatowe absolwenta poparte będą gruntowną wiedzą z zakresu współczesnej kultury wizualnej i znajomością zaawansowanych zagadnień technologicznych, co umożliwi także objęcie stanowiska pracy polegającego na merytorycznym zawiadywaniem pracami dotyczącymi kreacji graficznej i jej publikacji na szeroko pojętych nośnikach medialnych.

Program studiów II stopnia

W ramach studiów II stopnia na kierunku GRAFIKA studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalizacji:

Zaproponowane w programie studiów przedmioty specjalizacyjne kładą nacisk na wiedzę praktyczną ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej pracy studenta.

Czas trwania studiów

Studia stacjonarne (dzienne)
Uzyskiwany tytuł
magister sztuki
Czas trwania: 4 semestry

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskiwany tytuł
magister sztuki
Czas trwania: 4 semestr

 

Efekty kształcenia — Kierunek „Grafika”