Opłaty - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wysokość czesnego za studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018

Informatyka / specjalność Płatność jednorazowa
(za semestr)
Płatność w ratach
(za semestr)
Grafika komputerowa 3000 zł 4 x 800 zł

Terminy płatności czesnego

Ustala się następujące terminy płatności czesnego w roku akademickim 2017/2018:

  1. Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:
    • do dnia 10 października 2017 r. za semestr zimowy
    • do dnia 10 marca 2018 r. za semestr letni
  2. Terminy płatności w ratach za semestr:

za semestr zimowy 2017/2018

Rata Termin płatności
I do 10.10.2017 r.
II do 10.11.2017 r.
II do 10.12.2017 r.
IV do 10.01.2018 r.

za semestr letni 2017/2018

Rata Termin płatności
I do 10.03.2017 r.
II do 10.04.2017 r.
III do 10.05.2017 r.
IV do 10.06.2017 r.
Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Opłata rekrutacyjna:

  • Opłata rekrutacyjna: 300 zł.
  • Termin płatności: bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.
  • Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 na studiach podyplomowych znajdziesz w UBIK w dziale "DO POBRANIA":