Rekrutacja - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Studia podyplomowe na kierunku Grafika są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych mających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli jesteś zdecydowany na studia podyplomowe w WIT:

 1. Zarejestruj się on-line

  Po rejestracji on-line i wstępnej weryfikacji danych stworzymy dla Ciebie konto w Uczelnianym Banku Informacji WIT (indywidualną nazwę użytkownika i hasło), pozwalające na zapisanie się na Twój kierunek studiów bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, a także na korzystanie z zasobów sieci WIT (konto e-mail, jabber, zdalny pulpit). Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail.
  W systemie UBI będziesz mógł na bieżąco obserwować postęp Twojej rekrutacji na studia, a także prześlesz wymagane dokumenty (w tym zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji).

  Załóż konto w UBI: ubik.wit.edu.pl

 2. Wypełnij kwestionariusz osobowy w UBI (Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymasz indywidualne konto do wpłat).

 3. Złóż lub prześlij wymagane dokumenty

  Dokumenty możesz przesłać w wersji elektronicznej za pomocą systemu UBI.
  Oryginały dokumentów do wglądu są nam potrzebne do potwierdzenia zgodności - możesz złożyć je osobiście, przez osoby trzecie lub za pośrednictwem poczty.
  Po ukończeniu procesu rekrutacji możesz odebrać oryginały dokumentów.

  Wymagane dokumenty:
  • odpis dyplomu
  • kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe dokumenty - wyłącznie dla kandydatów na studium „Grafika komputerowa” :
• ankieta umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym ANKIETA do pobrania
• CV i list motywacyjny
• portfolio w wersji elektronicznej (dla tych, którzy posiadają).
Dodatkowe dokumenty należy przesłać na adres e-mail rekrutacja+grafikapodyplomowa@wit.edu.pl.

Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan na podstawie kompletu złożonych/wysłanych dokumentów. Decyzję o przyjęciu otrzymasz drogą e-mailową w ciągu 7 dni roboczych. Po jej otrzymaniu należy wpłacić wpisowe zgodne z cennikiem oraz podpisać umowę, która jest gwarancją miejsca na wybranych studiach podyplomowych.

Jeśli chcesz się zapoznać z treścią umowy przed zgłoszeniem na studia - udostępniamy wzór umowy w UBIK.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty – skontaktuj się z nami. Zespół Rekrutacyjny jest do Twojej dyspozycji i chętnie udzieli wszelkich informacji. Do zobaczenia!