Zarządzanie - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania prowadzi w roku akademickim 2017/2018 studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w następujących specjalnościach:


Studia realizowane we współpracy z firmami: ALTKOM AKADEMIA, INPROGRESS i TUV NORD POLSKA

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają rok i są podzielone na dwa semestry. Prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów. Dodatkowym warunkiem może być przygotowanie i obrona pracy końcowej lub projektu. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW.