Opłaty - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wysokość czesnego za studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017

Płatność w ratach
(za semestr)

Zarządzanie / specjalność Płatność jednorazowa
(za semestr)
Płatność w ratach
(za semestr)
Akademia bezpieczeństwa w biznesie 2800 zł 4 x 750 zł
Certyfikowany analityk systemów IT 3200 zł 4 x 850 zł
Inspektor Ochrony Danych Osobowych  IOD / DPO* - poziom zaawansowany 2500 zł 4 x 675 zł
Inżynieria menedżerska 3000 zł 4 x 800 zł
ABI - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
2300 zł 4 x 625 zł
Zarządzanie projektami 3000 zł 4 x 800 zł
Zarządzanie projektami dla zaawansowanych 3500 zł 4 x 900 zł

Terminy płatności czesnego

Ustala się następujące terminy płatności czesnego w roku akademickim 2016/2017:

 1. Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:
  • do dnia 10 października 2016 r. za semestr zimowy
  • do dnia 10 marca 2017 r. za semestr letni
 2. Terminy płatności w ratach za semestr:

za semestr zimowy 2016/2017

Rata Termin płatności
I do 10.10.2016 r.
II do 10.11.2016 r.
II do 10.12.2016 r.
IV do 10.01.2017 r.

za semestr letni 2016/2017

Rata Termin płatności
I do 10.03.2017 r.
II do 10.04.2017 r.
III do 10.05.2017 r.
IV do 10.06.2017 r.

za semestr zimowy 2017/2018*

Rata Termin płatności
I do 10.10.2017 r.
II do 10.11.2017 r.
II do 10.12.2017 r.
IV do 10.01.2018 r.
*Dla specjalności Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Opłata rekrutacyjna:

 • Opłata rekrutacyjna: 300 zł.
 • Termin płatności: bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.
 • Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi

Egzaminy certyfikujące - cennik na rok 2016

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe.

Specjalność Certyfikat Cena *
Akademia bezpieczeństwa w biznesie Certyfikowany Auditor Bezpieczeństwa Informacji 250 zł
Certyfikowany Analityk Ryzyka 250 zł
Certyfikowany Manager Zarządzania Ryzykiem 250 zł
Certyfikowany Incident Response Manager 250 zł
Certyfikowany analityk systemów IT REQB Foundation 450 zł
OMG Certified UML Professional 2 Foundation Professional 770 zł
Inżynieria menedżerska MSP Foundation 700 zł
ITIL Foundation 700 zł
Change Management Foundation 700 zł
M_o_R Foundation 700 zł
Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Usługami IT 250 zł
Zarządzanie projektami PRINCE2 Foundation 700 zł
AgilePM Foundation 580 zł
Professional SCRUM Foundations 600 zł
M_o_R Foundation 700 zł
Zarządzanie projektami dla zaawansowanych PRINCE2 Practitioner 1000 zł
MSP Foundation 700 zł
Change Management Foundations 700 zł
PRINCE2 Agile* 1000 zł
PMP** 550 USD (dla osób niebędących członkami PMI) albo 405 USD (dla członków PMI)

* - aby przystąpić do egzaminu certyfikującego PRINCE2 AgileTM, trzeba posiadać certyfikat PRINCE2® Practitioner

** - aby przystąpić do egzaminu PMP®, trzeba mieć spełnione następujące wymagania formalne:

 • 4500 godzin doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami przez co najmniej 36 nie pokrywających się miesięcy w ciągu ostatnich 8 lat
 • oraz 35 godzin formalnej edukacji (szkolenia, studia) w zakresie zarządzania projektami
 • Uczestnicy płacą za egzamin PMP bezpośrednio do PMI

UWAGA - Istnieje zapowiedź, że AXELOS podniesie stawki swoich egzaminów certyfikujących począwszy od stycznia 2017 o około 15%.

Więcej informacji na temat kwestii formalnych związanych z przystąpieniem do egzaminu PMP® znajduje się w dokumencie Project Management Professional (PMP)® Handbook:

http://www.pmi.org/~/media/PDF/Certifications/handbooks/project-management-professional-handbook-pmp.ashx

Po zakończeniu roku akademickiego studenci będą również mogli zrealizować vouchery na egzaminy certyfikujące w ramach dodatkowych terminów ustalonych bezpośrednio z INPROGRESS, jednak już po cenie wyższej o 100 PLN.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2016/2017 na studiach podyplomowych znajdziesz w UBIK w dziale "DO POBRANIA":