Inspektor ochrony danych osobowych - IODO/DPO - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

CZAS TRWANIA: 2 semestry (192 godziny)

Dlaczego warto wybrać

Koncepcja kolejnego wyzwania edukacyjnego w wymiarze zaawansowanych rozważań i praktyki stosowania narzędzi zarządzania w działalności ABI a niebawem Inspektora Ochrony Danych osobowych, stała się podstawą do przygotowania programu studiów dla kandydatów do pełnienia funkcji IOD [DPO - data protection officer], w oparciu o zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 25 maja 2016r dotyczących organizacji ochrony danych osobowych w EOG.

Proponujemy zaawansowany tryb podyplomowego specjalistycznego kształcenia z uwzględnieniem jakościowego przygotowania osób funkcyjnych w zakresie nadzoru przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych. Oferta kształcenia specjalistycznego jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r. w którym określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212 - Inspektor ochrony danych osobowych, jako zawód klasyfikowany. Tym samym koreluje z delegacją art. 37 ust. 5 – [Inspektor ochrony danych IOD - jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań(…)]. W procesie edukacji słuchaczy, praktycy z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania i elementów pedagogiki z zarysem psychologii, przedstawią związki, tym samym przekażą WIEDZĘ dzisiejszego ABI i nowej funkcji IOD - DPO zawarte w rozporządzeniu reformującym ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej i polskim prawodawstwie [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych].

W trakcie studiów porównaniu poddany będzie zakres IOD / DPO oraz wygaszanej funkcji ABI (status, warunki wykonywania funkcji i zadania), a także w formie seminariów przedmiotowych i ćwiczeń przeprowadzony zostanie proces realnego audytowania i opisu współdziałającej z uczelnią organizacji. Nowe zadania interdyscyplinarnego zarządzającego [ABI], wymagają weryfikacji wiedzy i umiejętności weryfikacji i aktualizacji dokumentacji przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w organizacji.

 

Plan studiów

 Plan studiów

Rekrutację rozpoczynamy w styczniu 2017r.