AIP - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Kim jesteśmy?

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości powstały w 2004 roku i są największą inicjatywą akademicką ostatnich lat, mającą na celu budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości.  AIP poprzez pomoc w zakładaniu i rozwijaniu małych oraz średnich firm a także wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych przyczyniają się do tworzenia przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki.

 

Sieć Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości liczy aktualnie 40 oddziałów głównych oraz 14 Punktów Biznesowych skupionych przy najlepszych uczelniach w Polsce. Pod skrzydłami AIP funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. To największa tego typu instytucja w Europie Środkowo – Wschodniej.

 

W ramach Polski Przedsiębiorczej, filarem której są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, działają inne instytucje rozwijające przedsiębiorczość w Polsce. Należą do nich AIP Seed Capital oraz AIP Business Link. Grupa ta jest światowym liderem pod względem ilości, jakości i innowacyjności działań na rzecz Przedsiębiorczości.

 

Zapraszamy na stronę http://www.inkubatory.pl/

 

AIP WIT

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie to jeden z najstarszych oddziałów AIP w naszym kraju. W ciągu ponad 10-letniej historii funkcjonowania oddziału z jego usług skorzystało wielu utalentowanych, młodych przedsiębiorców rozwijając innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe. Wielu z nich stoi obecnie na czele założonych przez siebie spółek kapitałowych stale udoskonalając i rozwijając swój biznes.

 

Niektóre spośród przedsięwzięć, które rozpoczynały swoją działalność pod skrzydłami AIP WIT, spotkały się z zainteresowaniem inwestorów, którzy pomogli młodym, często studenckim, projektom rozwinąć biznes z prawdziwego zdarzenia.

 

AIP WIT to również kuźnia talentów. Wspierając naszych beneficjentów przez cały czas funkcjonowania oddziału dbaliśmy o wysokie kompetencje naszej kadry. Dzięki temu, oprócz wspierania utalentowanych przedsiębiorców, udało nam się również przyczynić do rozwoju zawodowego naszych pracowników, spośród których wielu osiąga znaczne sukcesy na stanowiskach samodzielnych specjalistów, menedżerów różnych szczebli oraz jako przedsiębiorcy.

 

 

AIP WIT umiejscowiony jest w budynku Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, przy ul. Newelskiej 6, w bezpośrednim sąsiedztwie malowniczego parku na Kole, który wielokrotnie stawał się miejscem kreatywnych spotkań i rozmów o strategii dla firm działających w naszym oddziale. Lokalizacja inkubatora jest szczególnie korzystna dla mieszkańców Woli, Bemowa, a także tych spośród mieszkańców Śródmieścia, którzy cenią sobie dojazd do biura bez korków ulicznych.

 

Ze względu na specyfikę działalności większości naszych beneficjentów oraz sąsiedztwo renomowanej uczelni informatycznej AIP WIT zasługuje na szczególną uwagę osób planujących biznes związany z IT, tym niemniej do współpracy zapraszamy gorąco wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem przygody z własną firmą.