Informacje ogólne - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych (MSJO) to jednostka Uczelni, której zadaniem jest prowadzenie lektoratów dla studentów WSISiZ.
MSJO organizuje lektoraty zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Przed rozpoczęciem nauki studenci są zapraszani na testy językowe, których celem jest przydzielenie studenta do grupy o odpowiednim dla niego poziomie zaawansowania. Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2 - Common European Framework.

Lektorat drugiego języka obcego

Studenci, którzy ukończyli kurs języka angielskiego na poziomie B2 WYŻSZYM mogą zapisywać się na lektorat drugiego języka obcego osobiście w MSJO p.434 w godzinach dyżurów, bądź mailowo: sjo@wit.edu.pl. W zależności od liczby zgłoszonych kandydatów w roku akademickim 2017/2018 będą realizowane kursy następujących języków: FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, WŁOSKI.

UWAGA STUDENCI  STUDIÓW I STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH)

Język angielski jest językiem wiodącym. Dla studentów którzy zdali egzamin B2 z języka angielskiego lub uzyskali stosowny certyfikat MSJO prowadzi lektoraty języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Dla studentów obcokrajowców prowadzony jest nieodpłatny lektorat języka polskiego jako obcego.

Lektorat z języka polskiego jako obcego odbywa się w terminach ustalonych przez SJOw salach N408 i N410 (ul. Newelska).

Szczegółowe informacje o poziomach nauczania języków obcego, trybie ich zaliczania a także egzaminie końcowym zawarte są w regulaminie Międzywydziałowego Studium Języków Obcych

Podania w sprawie zaliczenia poziomu B2 lub zmiany grupy ćwiczeniowej należy składać w ciągu 30 dni od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów w Studium Języków Obcych osobiście lub elektronicznie na adres sjo@wit.edu.pl na formularzu zwolnienie z lektoratu. Pobierz podanie

Studenci są zobowiązani do korzystania z podręcznika kursowego wskazanego przez lektora prowadzącego ćwiczenia na pierwszych zajęciach. Każdy podręcznik posiada dostęp do e-learningu w postaci kodu dostępu.

Kontakt

Kierownik MSJO
dr Olga Lesicka
Pokój N 434 (4 piętro)
Telefon 22 3486-555
E-mail sjo@wit.edu.pl
Z-ca kierownika
mgr Jarosław Tondera
Pokój N 434 (4 piętro)
Telefon 22 3486-538
E-mail sjo@wit.edu.pl

Godziny przyjęć studentów

 

Dokumenty

 Regulamin MSJO
 Podanie SJO
  Definicja poziomów biegłości językowej