Informacje ogólne - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych (MSJO) to jednostka Uczelni, której zadaniem jest prowadzenie lektoratów dla studentów WSISiZ.
MSJO organizuje lektoraty zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Przed rozpoczęciem nauki studenci są zapraszani na testy językowe, których celem jest przydzielenie studenta do grupy o odpowiednim dla niego poziomie zaawansowania. Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2 - Common European Framework.

UWAGA STUDENCI  STUDIÓW  I STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH)

Język angielski jest językiem wiodącym. Dla studentów którzy zdali egzamin B2 z języka angielskiego lub uzyskali stosowny certyfikat MSJO prowadzi lektoraty języka niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Dla studentów obcokrajowców prowadzony jest nieodpłatny lektorat języka polskiego jako obcego.

Lektorat z języka polskiego jako obcego odbywa się w każdy czwartek o godzinie 16:30 w sali N408 i N410 (ul. Newelska).

Szczegółowe informacje o poziomach nauczania języków obcego, trybie ich zaliczania a także egzaminie końcowym zawarte są w regulaminie Międzywydziałowego Studium Języków Obcych

Podania w sprawie zaliczenia poziomu B2 lub zmiany grupy ćwiczeniowej należy składać w ciągu 30 dni od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów w Studium Języków Obcych osobiście lub elektronicznie na adres Kierownika MSJO (J.Tondera@wit.edu.pl) na formularzu zwolnienie z lektoratu. Pobierz podanie

Studenci są zobowiązani do korzystania z podręcznika kursowego wskazanego przez lektora prowadzącego ćwiczenia na pierwszych zajęciach. Każdy podręcznik posiada dostęp do e-learningu w postaci kodu dostępu.

Kontakt

Kierownik MSJO

ul. Newelska 6 pokój 16
01 – 447 Warszawa
tel. 22 3486-538
e-mail: sjo@wit.edu.pl

Dyżury MSJO dla studentów:

poniedziałek 12:00 - 14:15
czwartek 13:15 - 14:15
16:00 - 18:00
niedziela I cykl 11:30 - 13:30
sobota II cykl 10:00 - 12:00
niedziela II cykl 9:45 - 11:45

Dokumenty

 Regulamin MSJO
 Podanie SJO
  Definicja poziomów biegłości językowej