Najlepsze prace dyplomowe - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Najlepsze prace dyplomowe

Poniżej prezentujemy najlepsze prace dyplomowe z ostatnich trzech lat.

Kierunek Informatyka

Studia I stopnia

Tytuł Student Promotor Rok
Projekt i realizacja klastra wielowęzłowego w systemie Linux. Marcin Rutkowski dr hab. inż. Wiesław Krajewski 2017
Projekt i implementacja aplikacji internetowej umożliwiającej monitorowanie widoczności strony internetowej w wyszukiwarce Google. Łukasz Mazur dr hab. Tomasz Werner 2017
Aplikacja wspomagająca zarządzanie centrum szkoleniowo-konferencyjnym Wojciech Dąbrowski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Projekt i implementacja aplikacji służącej do opracowywania wyników testów oprogramowania Jacek Radziemski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Zintegrowany system magazynowania i ewidencjonowania sprzedaży w małej firmie Paweł Zembrzuski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Identyfikacja wizualna firmy s87 Piotr Paduch dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Projekt i implementacja emulatora mikrokontrolera 8051 firmy Intel. Rafał Buczko dr hab. inż. Mariusz Rawski 2016
Projekt systemu "Ewidencja pracowników" Agnieszka Borkowska dr Włodzimierz Kuzak 2016
Projekt i implementacja systemu" wsparcia pracy działu obsługi klienta końcowego firmy z branży IT " Arkadiusz Otok dr Włodzimierz Kuzak 2016
Oprogramowanie urządzeń mobilnych do pracy w otoczeniu spektrometru emisyjnego. Kamil Radziak dr Dariusz Litwin 2016
Prototyp systemu bazy danych do zarządzania kompetencjami pracowników działu IT Radosław Płonka dr inż. Jarosław Sikorski 2016
Symulator automatu komórkowego "Gra w życie" w układzie FPGA Michał Krauze-Wultański dr inż. Paweł Tomaszewicz 2016
Projekt i implementacja systemu wspomagającego masową wysyłkę SMSów Artem Tetenkin dr inż. Jarosław Sikorski 2016
Projekt niezawodnej sieci LAN w małej lub średniej firmie Marcin Kaczyński dr hab. inż. Jacek Malinowski 2016
Projekt i implementacja systemu wspomagającego zarządzanie magazynem materiałów koncesjonowanych w jednostce badawczej Zbigniew Chyłek dr inż. Jarosław Sikorski 2016
Silnik gry tekstowej typu SUD Witold Kawa dr Piotr Sapiecha 2015
Współczesne zagrożenia dla sieci komputerowych i metody ich ochrony Rafał Zaremba dr hab. Mikołaj Aleksiejuk 2015
Modelowanie hurtowni danych i procesów zasilania przy pomocy metodyki Data Vault Arkadiusz Ćwiek dr inż. Jarosław Sikorski 2015
Problemy mapowania obiektowo-relacyjnego przy tworzeniu aplikacji internetowych. Paweł Ryszawa dr inż. Jarosław Sikorski 2015
MPlayer Remote aplikacja wykorzystująca telefon komórkowy do zdalnego sterowania odtwarzaczem multimedialnym. Rafał Kałęcki dr Piotr Sapiecha 2015
Serwis internetowy Programming Skills Checker Jarosław Markowski dr hab. Tomasz Werner 2015
Komputerowa wizualizacja 3D śmigłowca CH-53 w oparciu o model redukcyjny w skali 1:48. Marcin Cyprys dr Anna Kłos 2014
Zabezpieczenie sieci LAN małej firmy programowym firewall-em wykorzystującym system operacyjny Linux Łukasz Zaradkiewicz dr Jerzy Królikowski 2014
Projekt i implementacja systemu do zarządzania projektami informatycznymi w firmie konsultingowej Paweł Matwiejczyk dr inż. Jarosław Sikorski 2014
Projekt i implementacja systemu obsługi posprzedażowej firmy produkującej sprzęt elektroniczny. Kamil Trepka dr inż. Jarosław Sikorski 2014
PROJEKT I IMPLEMENTACJA SYSTEMU E-LEARNINGOWEGO W TECHNOLOGII RUBY ON RAILS Krzysztof Sadza dr Włodzimierz Kuzak 2014
Przykładowa implementacja filtra pakietów warstwy NDIS w systemach Windows. Robert Długołęcki dr hab. inż. Wiesław Krajewski 2014
Aplikacja służąca do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie usługowej Piotr Wachowicz dr Piotr Sapiecha 2014
SolvelT - Aplikacja służąca do obsługi zgłoszeń wpływających do działu IT od użytkowników systemów informatycznych Wojciech Różański dr inż. Jarosław Sikorski 2014
PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO Z WIZUALIZACJĄ 3D Konrad Majewski dr Anna Kłos 2014

Studia II stopnia

Tytuł Student Promotor Rok
Analiza zależności danych zbieranych podczas działalności Telefonu Zaufania Maja Fedorko dr inż. Jan Owsiński 2017
Budowa indeksów zbiorów dokumentów - elastyczne wykorzystanie metod analizy skupień Krzysztof Sadza dr inż. Jan Owsiński 2016
Analiza stanu bezpieczeństwa usług elektronicznych przeznaczonych dla konsumentów indywidualnych Ewa Borzyńska dr Marzena Osuch 2016
x86 kontra ARM w zastosowaniach serwerowych Mariusz Wintoch dr inż. Bartłomiej Kubica 2016
Wybrane zastosowania logiki rozmytej do wykrywania spamu. Paweł Kamiński dr inż. Jarosław Protasiewicz 2016
Wielostopniowa indukcja reguł decyzyjnych Robert Rzeźnik prof. Tadeusz Łuba 2015
Porównanie metod zabezpieczeń sieci Wi-Fi Rafał Chruściel dr Marzena Osuch 2015
Badanie parametrów klasyfikacji i grupowania wiadomości tekstowych ze względu na długość tworzonego indeksu Wojciech Ryczaj dr inż. Jan Owsiński 2014
Implementacja algorytmu uczenia sieci Deep Belief Network w paradygmacie programowania MapReduce Piotr Szczepanik dr inż. Jarosław Protasiewicz 2014
Badanie możliwości użycia szyfrowania w JavaScript do zabezpieczania aplikacji internetowych. Marcin Kurzyna dr inż. Jarosław Sikorski 2014

Kierunek Zarządzanie

Studia I stopnia

Tytuł Student Promotor Rok
Metody i techniki rozwoju kompetencji menadżerskich na przykładzie szkoleń kompetencyjnych. Marcin Binda dr Leszek Kanarski 2016
Projekt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w wybranej organizacji międzynarodowej. Mariusz Bęczkowski dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk 2016
Funkcjonalność architektury korporacyjnych portali wiedzy w zarządzaniu wiedzą z wykorzystaniem współczesnych narzędzi inżynierii wiedzy Jacek Leśniewski dr inż. Jan Maciejewski 2016
Projekt systemu wspomagania zarządzania procesem zamówień publicznych Monika Makowska dr inż. Andrzej Kałuszko 2016
Analiza biznesowa i projekt wdrożenia usprawnień w firmie z branży wydawniczej działającej na rynku mediów internetowych Paweł Kopacki dr Włodzimierz Kuzak 2016
Rozwój systemu zarządzania z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań informatycznych na przykładzie systemu POL-on Krystian Fajkowski dr Grzegorz Kott 2016
Customer Relationship Management jako instrument wspierający pozyskiwanie informacji zarządczej w zakresie tworzenia strategii biznesowej współczesnej organizacji Krzysztof Szczyciński dr inż. Jan Maciejewski 2015
System Customer Relationship Management jako efektywny czynnik w kształtowaniu strategii biznesowej organizacji w aspekcie wdrożenia tej klasy aplikacji Jakub Gromek dr inż. Jan Maciejewski 2015
Idea przywództwa i coachingu w praktyce współczesnej organizacji Wioleta Paprota dr Leszek Kanarski 2014
Rola systemu motywacji w kształtowaniu kultury organizacyjnej na przykładzie firmy G Urszula Płusa dr inż. Katarzyna Karbowiak 2014
Psychospołeczne mechanizmy oddziaływania na klientów na przykładzie handlu detalicznego. Dorota Figat dr Leszek Kanarski 2014
Analiza psychospołecznych uwarunkowań skuteczności reklamy internetowej w kampaniach reklamowych SEM. Magdalena Przygoda dr Leszek Kanarski 2014
Programy lojalnościowe jako instrumenty kształtowania relacji z klientami na podstawie programu lojalnościowego HHonors Zuzanna Busłowska-Kośla dr inż. Jan Maciejewski 2014

Studia II stopnia

Tytuł Student Promotor Rok
Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w procesie zarządzania firmą J.W. Construction i możliwości jego doskonalenia. Paulina Drzymała dr Leszek Kanarski 2016
Prowadzenie projektów informatycznych z wykorzystaniem technik coachingowych Szymon Krzepkowski dr Anna Bugalska 2016
Zastosowanie pulpitów menedżerskich w praktyce zarządzania przez cele. Studium przypadku w administracji publicznej Artur Grygorowicz dr Renata Gabryelczyk 2016
Produkt placement jako nowoczesna forma reklamy na przykładzie polskich produkcji stacji Polsat w 2015 roku. Przemysław Floriańczyk dr Włodzimierz Kuzak 2016
Reklama wideo w internecie, jako przykład nowoczesnej formy promocji Piotr Kosior dr Włodzimierz Kuzak 2016
Budowanie relacji z otoczeniem jako istotny element zarządzania strategicznego w szkole wyższej Bożena Sobielarska dr Konrad Rokoszewski 2016
Controlling kosztów w kreowaniu strategii finansowej organizacji Katarzyna Zalewska dr inż. Jan Maciejewski 2016
Technologiczne aspekty wsparcia zarządzania procesem ciągłego dostarczenia oprogramowania. Mateusz Kowalczyk dr Włodzimierz Kuzak 2016
Zarządzanie kompetencjami pracowników w organizacjach świadczących usługi informatyczne w oparciu o analizy procesów Grzegorz Mleczko dr Renata Gabryelczyk 2016
Finansowo - organizacyjny aspekt wdrożenia systemu klasy Enterprise Resource Planning w organizacji z wykorzystaniem założeń biblioteki ITIL Maciej Lewicki dr inż. Jan Maciejewski 2015
Koncepcja usprawnienia funkcjonowania działu wsparcia technicznego IT dla kancelarii prawnej. Marcin Orłowski-Rembecki dr Marek Zborowski 2015
Technologie informatyczne jako efektywne instrumenty wspomagania procesów wytwórczych systemu informatycznego Tomasz Stasiak dr inż. Jan Maciejewski 2015
Audyt finansowy jako instrument controllingu operacyjnego w zakresie kształtowania strategii rozwoju współczesnej organizacji. Sylwia Bartnikowska dr inż. Jan Maciejewski 2015
Etyczny i społeczny kontekst zarządzania przedsiębiorstwem. Emilia Łuczak dr Grażyna Kuś 2015
Projekt restrukturyzacji systemu zarządzania siecią aptek z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Kamil Siudek dr Grażyna Kuś 2015
Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach opartych na wiedzy i innowacyjności z wykorzystaniem instrumentarium informatycznego Joanna Wieczorek dr inż. Jan Maciejewski 2015
Analiza i ocena dojrzałości procesowej według modelu CMMI na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Paweł Kaczmarek dr Renata Gabryelczyk 2015
Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych na przykładzie korporacji taksówkowej Marcin Skomiał dr Marek Zborowski 2015
Ocena korzyści z wdrożenia systemu informatycznego w jednym z warszawskich szpitali Jacek Wołoszka dr Włodzimierz Kuzak 2015
Ocena korzyści wynikających z wdrożenia podejścia projektowego w zarządzaniu na przykładzie firmy z branży dóbr szybko zbywalnych Agnieszka Grajewska dr Włodzimierz Kuzak 2014
Dojrzałość projektowa wybranych instytucji administracji publicznej na podstawie badań empirycznych Małgorzata Piórkowska dr Renata Gabryelczyk 2014
ZASTOSOWANIE METODYKI PMI W REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Grzegorz Chudzik dr Joanna Marczakowska-Proczka 2014
Zarządzanie projektami informatycznymi z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi wspomagania procesów wytwórczych systemu informatycznego Paweł Zalewski dr inż. Jan Maciejewski 2014
Współczesne koncepcje interakcji przedsiębiorstwa z klientami z wykorzystaniem platformy informatycznej Customer Relationship Management Grzegorz Żochowski dr inż. Jan Maciejewski 2014
Wykorzystanie systemów komputerowych do usprawnienia procesów biznesowych w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie Konrad Kowalski dr Włodzimierz Kuzak 2014
Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania firmą dystrybucyjną prowadzonego przy pomocy metodyki Prince2 Witold Tatarynowicz dr Włodzimierz Kuzak 2014
Analiza dopasowania biznes-IT na przykładzie firmy telekomunikacyjnej Łukasz Kuzaka dr Renata Gabryelczyk 2014

Kierunek Administracja

Studia I stopnia

Tytuł Student Promotor Rok
Podatki lokalne jako dochody własne gminy na przykładzie gminy Leszno w latach 2010-2014. Agnieszka Nagórka dr hab. Agnieszka Alińska 2016
Dług publiczny w Polsce w latach 2012 - 2014 na tle krajów Unii Europejskiej Edyta Stręciwilk dr hab. Agnieszka Alińska 2016
Konflikt pomiędzy dostępem do informacji publicznej, a ochroną informacji niejawnych Przemysław Parys dr Stefan Jarecki 2016
Bezpieczeństwo podczas zgromadzeń publicznych Iwona Kazikowska-Kamienik dr Stefan Jarecki 2016
Budżet partycypacyjny za i przeciw. Bogdan Wójcik dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2016
Plagiat w erze cyfryzacji Bartosz Świetlicki dr Piotr Zakrzewski 2016
Kredyt bankowy i leasing jako zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw Małgorzata Wasiak dr Stefan Jarecki 2016
Dostęp do informacji publicznej na przykładzie sądów okręgowych w Polsce w latach 2010-2013 Małgorzata Kurtyka dr Stefan Jarecki 2016
Klub piłkarski jako przedsiębiorca w świetle prawa i orzecznictwa Rafał Ryszkowski dr hab. Waldemar Hoff 2015
Ochrona konsumenta usług turystycznych w świetle prawa polskiego Małgorzata Bartosińska dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2015
Status prawny pracowników urzędów państwowych Agnieszka Gmaj dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2015
Nadzór nad samorządem terytorialnym sprawowany przez Regionalne Izby Obrachunkowe Sylwia Jachimiak dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2015
Znaczenie budowania relacji z interesariuszami w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie gmin. Agnieszka Wiśniewska dr Konrad Rokoszewski 2015
E-Instytucje z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej Katarzyna Jakubaszek dr inż. Jan Maciejewski 2015
E-urząd jako nowa forma relacji i wymiany informacji urzędu z klientem. Anna Sokół dr inż. Jan Maciejewski 2015
Telepraca jako alternatywna forma zatrudnienia we współczesnych metodach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Monika Życka dr inż. Jan Maciejewski 2015
Teleinformatyka jako instrument efektywnej gospodarki zasobami informacyjnymi w administracji publicznej. Waldemar Walczyk dr inż. Jan Maciejewski 2014
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w strukturach administracji publicznej Daniel Firlej dr inż. Jan Maciejewski 2014
Rola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałaniu bezrobociu osób niepełnosprawnych Urszula Gmitrzuk dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2014
SKUTECZNOŚĆ ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Seweryn Wolski dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska 2014
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Miasta Łowicza Renata Kucharska dr hab. Agnieszka Alińska 2014
Analiza efektywności administrowania wspólnotą na przykładzie wybranej wspólnoty mieszkaniowej Katarzyna Zalewska dr hab. Agnieszka Alińska 2014
Systemy teleinformatyczne w jednostkach realizujących zadania użyteczności publicznej wspomagające procedury administracyjne Piotr Paczewski dr inż. Jan Maciejewski 2014
Wybrane regulacje prawne dotyczące reklamy internetowej Jacek Chodziński dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska 2014

Kierunek Grafika

Studia I stopnia

Tytuł Student Promotor Rok
Projekt graficzny aplikacji mobilnej do celów sportowych - GymGoalTracker Aleksy Gawroński dr Anna Kłos 2017
Trójwymiarowa wizualizacja adaptacji wnętrza historycznego Kondrat Szczepaniak dr Krzysztof Franaszek 2017
Kalendarz ścienny ze zdjęciami aranżacyjnymi wnętrz. Mateusz Ostaszewski dr hab. Maja Wolna 2017
Seria okładek płyt DVD do serialu "True Detective". Robert Cynkier dr hab. Izabela Łapińska 2017
Projekt serii graficzno-typograficznych plakatów emocji służących promocji przedstawienia teatralnego. Izabela Doniek dr hab. Izabela Łapińska 2017
Projekt serii plakatów do musicalu ,,Upiór w Operze’’. Ewelina Bagińska dr Aneta Jaźwińska 2017
Plakaty promujące Polskę. Karolina Puchalska dr hab. Maja Wolna 2017
Film krótkometrażowy z gatunku Horror pod tytułem "Most" Adrian Szymański dr Grzegorz Rogala 2017
Wizualizacja 3D obiektu architektonicznego Jan Zieliński dr Krzysztof Franaszek 2017
Seria plakatów typograficznych opartych na własnych wierszach. Dorota Olkowska dr Anna Kłos 2016
Projekt kalendarza ściennego Arnika Sadowska dr Anna Kłos 2016
Seria okładek do płyt winylowych Łukasz Sztuk dr Anna Kłos 2016
Projekt kart tarota Magda Szymaniak dr Anna Kłos 2016
Postać w gotyckiej zbroi płytowej. Model do gry w silniku CryEngine 3. Kamil Bigos dr Krzysztof Franaszek 2016
Krótkometrażowa animacja 3D Adrian Szczepański dr Krzysztof Franaszek 2016
Prezentacja samochodu FSO Ogar na podstawie modelu 3D Michał Dorosz dr Piotr Krochmalski 2016
Wizualizacja 3D Samochodu Fiat 500 Marta Gąska dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt artzinu pod tytułem „untitled files” Radosław Nowik dr Piotr Krochmalski 2016
Krótkometrażowa animacja 2D inspirowana mitologią celtycką. Alicja Kłos dr Grzegorz Rogala 2016
Projekt serii etykiet i opakowań na butelki alkoholu domowego wyrobu. Przemysław Kilichowski dr Piotr Krochmalski 2016
"Potwory z mitologii nordyckiej" - seria ilustracji koncepcyjnych wykonanych technikami cyfrowymi. Jakub Buchała dr Anna Kłos 2016
Projekt graficzny podróżniczej aplikacji mobilnej o nazwie "Backpack" Paulina Jadeszko dr Anna Kłos 2016
"Bogowie słowiańscy" - zestaw ilustracji koncepcyjnych Adrianna Konieczny dr Krzysztof Franaszek 2016
Identyfikacja wizualna produktów Browaru "Potus" Marcin Kozłowski dr Aneta Jaźwińska 2016
Cyfrowa replika motocykla marki WSK 125 Bartłomiej Pilzak dr Krzysztof Franaszek 2016
Realistyczny model dinozaura w technologii 3D. Daniel Salik dr Krzysztof Franaszek 2016
Multimedialna diorama kryjówki ruchu oporu. Paweł Dąbrowski dr Krzysztof Franaszek 2016
Projekt i wizualizacja prehistorycznego ssaka w 3D Aleksandra Grzybowska dr Krzysztof Franaszek 2016
Model maszyny bojowej z uniwersum Warhammer 40K wykonany w technice 3D. Michał Jeliński dr Krzysztof Franaszek 2016
Identyfikacja wizualna firmy projektowo-budowlanej PBIP Projekt Wawrzyniec Borkowski dr hab. Maja Wolna 2016
"Dar natury"- animowana baśń japońska Jan Przetakiewicz dr Grzegorz Rogala 2016
Projekt graficzny aplikacji mobilnej obsługującej zdjęcia panoramiczne Patryk Brzeszcz dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Projekt autorskiej, ilustrowanej książki dla dzieci „Król Piratów”. Magdalena Kalupa dr Mateusz Dąbrowski 2016
Projekt graficzny miesięcznika „Cotton Man” Grzegorz Komorowski dr Anna Kłos 2016
Projekt graficzny aplikacji mobilnej „JoinM8” dedykowanej na systemy iOS oraz Android. Piotr Król dr Anna Kłos 2016
Projekt graficzny responsywnej aplikacji internetowej PoPracy.pl Rafał Sieńkowski dr Anna Kłos 2016
Nowa rasa fantastycznych zwierząt inspirowanych końmi - wizualizacja 3D Adrianna Wróblewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Zaprojektowanie magazynu komiksowo - graficznego 'Comix Noir' inspirowanego stylem noir. Aneta Puzewicz dr Mateusz Dąbrowski 2016
Projekt kalendarza z ilustracjami kwiatowymi Natalia Jurczuk dr Piotr Krochmalski 2016
Steampunkowa wizja bohaterów "Alicji w Krainie Czarów" Agata Kamińska dr Mateusz Dąbrowski 2016
PROJEKTY POSTACI DO GRY FABULARNO – PRZYGODOWEJ OPARTEJ NA POWIEŚCI WALTERA MOERSA „RUMO I CUDA W CIEMNOŚCIACH” Antonina Kraszewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Wirtualna wycieczka po Galerii Sztuki XIX Wieku Muzeum Narodowego w Warszawie Adrianna Zalewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Stworzenie realistycznego modelu pociągu EN-57 w 3d i zaimplementowanie go do silnika UDK. Arkadiusz Gadaliński dr Krzysztof Franaszek 2015
Projekt magazynu muzycznego "High Voltage" Tomasz Kłos prof. Mieczysław Wasilewski 2015
Animacja 3D na temat futurystycznej wizji ucieczki ludzkości. Łukasz Lazurek dr Krzysztof Franaszek 2015
Krótkometrażowa animacja >>Ostatni Przyjaciel<< Gabriela Okuniewicz dr Grzegorz Rogala 2015
Animacja 3D na temat futurystycznej wizji ucieczki ludzkości. Paweł Ozon dr Krzysztof Franaszek 2015
Wizualizacja 3d ośrodka jeździeckiego. Patrycja Damaziak dr Krzysztof Franaszek 2015
Seria wzorów inspirowanych wybranymi kulturami ludowymi świata. Anna Morawiec dr hab. Zdzisława Ludwiniak 2015
Projekt graficzny serii opakowań czekolad Anna Grybczyńska dr Anna Kłos 2015
Projekt graficzny wydawnictwa „Rzeczy Pospolite” w formie artbooka. Kamila Łojko dr Anna Kłos 2015
Strona internetowa klubu dla dżentelmenów o nazwie "Klub Brody Shade'a" Julia Młynarczyk dr Anna Kłos 2015
Seria responsywnych mailingów dla biura podróży "Dookoła" Anna Piskorz dr Anna Kłos 2015
Projekt talii kart do gry w pokera Karolina Kłos prof. Mieczysław Wasilewski 2015
Projekt artzinu Ewa Rosłoniec-Czobodzińska dr Anna Kłos 2015
Motyw graficzny (Key Visual) do kampanii społecznej promującej profilaktykę raka piersi Magdalena Sajpel dr Krzysztof Franaszek 2015
Filmy Woody'ego Allena w plakacie Michał Stachacz dr hab. Maja Wolna 2015
Projekt graficzny aplikacji mobilnej Uczelnianego Banku Informacji WIT Artur Choiński dr Piotr Krochmalski 2015
Projekt i wizualizacja postaci 3D Karolina Choromańska dr Krzysztof Franaszek 2015
Redesign interfejsu aplikacji mobilnej „Spotify” na iOS. Michał Fabisiak-Chojnacki dr Anna Kłos 2015
Projekt graficzny responsywnego sklepu internetowego “My Gift Dna”. Kacper Klisz dr Anna Kłos 2015
Projekt graficzny aplikacji mobilnej FitAry Marcin Królewicz dr Anna Kłos 2015
Sala tortur – wizualizacja 3D Marek Walkowiak dr Krzysztof Franaszek 2015
Komiks "Genesis: Historia Końca" Sebastian Łuba dr Anna Kłos 2015
Seria ilustracji wraz z okładką do wybranych Baśni Rosyjskich Hanna Oloś dr Leszek Robaszkiewicz 2015
Projekt graficzny gry wyścigowej Mariusz Jakubowski dr Krzysztof Franaszek 2015
Projekt kalendarza wykonanego w technice kolażu, inspirowany sztuką modernistyczną Marta Krawczyńska dr Anna Kłos 2015
Projekt książki ilustrowanej „Śniło mi się, że” Beata Brauła dr Leszek Robaszkiewicz 2015
Projekt magazynu "Vitund" o tematyce psychologicznej. Monika Dąbrowska dr hab. Maja Wolna 2015
Seria ilustracji do kalendarza – kobieta w przestrzeni miejskiej Paulina Krempa dr Piotr Krochmalski 2015
Seria ilustracji plakatowych „Orły Górskiego” Marcin Marszałek dr Piotr Krochmalski 2015
Projekt graficzny i makieta magazynu „Prografia” o współczesnym designie. Aneta Dworzyńska dr hab. Izabela Łapińska 2015
Projekt serii opakowań i plakatów do absyntu. Paulina Kondzior dr Anna Kłos 2015
Projekt identyfikacji wizualnej dla sklepu "Majsternia" Iuliia Lybenska dr Leszek Robaszkiewicz 2015
Projekt graficzny i wykonanie autorskiej książki z kolażami Magdalena Łuczyńska dr Anna Kłos 2015
Projekt portalu e-commerce i aplikacji mobilnej "Pikabee" Diana Wieczorek dr Piotr Krochmalski 2015
Animacja: "Reklama w przestrzeni publicznej" Marta Liwińska prof. Zbigniew Wichłacz 2015
Kreowanie wizerunku kobiety w reklamie. Jolanta Pióro prof. Mieczysław Wasilewski 2015
Projekt grafik na koszulki, promujących miasto. Agnieszka Pychewicz dr hab. Izabela Łapińska 2015
Plakaty interpretujące poezję walczącej Warszawy Idzi Kisza prof. Mieczysław Wasilewski 2014
Projekt książki unikatowej Wilhelm i Jacob Grimm "Wybór baśni" Jan Kurzawa dr hab. Maja Wolna 2014
Nowy system identyfikacji wizualnej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie Anna Nowokuńska dr Anna Kłos 2014
Identyfikacja Wizualna Kościoła Nowe Życie w Warszawie. Michał Kubacki dr hab. Maja Wolna 2014
Projekt identyfikacji wizualnej oraz książki fotograficznej dla fotografa Grzegorza Leśniewskiego. Michał Szewczyk dr Anna Kłos 2014
Wizualizacja 3D Samochodu Porsche 911 Turbo S w 3ds Max. Mikołaj Trenkner dr Krzysztof Franaszek 2014
Wykreowanie nowego wizerunku strony internetowej Teatru 6.piętro. Justyna Gajownik dr hab. Maja Wolna 2014
Publikacja kwartalnika Custom Publishing dla marki BlackBerry Agata Guziuk dr hab. Maja Wolna 2014
Album fotografii portretowej pt. „Mała księga degeneratów” Maria Panas dr hab. Maja Wolna 2014
Model postaci przystosowany do animacji w technice 3D Paweł Nowakowski dr Krzysztof Franaszek 2014
Projekt serii opakowań do cukierków wraz z pokrywką na opakowanie. Katarzyna Gazarkiewicz dr hab. Maja Wolna 2014
Identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa prowadzącego sieć fitness klubów. Jakub Krysiak dr hab. Maja Wolna 2014
Projekt identyfikacji wizualnej dla firmy Pingui Studio Katarzyna Syska dr hab. Maja Wolna 2014
Seria plakatów społecznych "Epidemia dopingu" Elżbieta Stechnij prof. Mieczysław Wasilewski 2014
Projekt książki pt. "Przyjaciele moich przyjaciół - zapiski o zwierzolubach". Małgorzata Dziekan dr Leszek Robaszkiewicz 2014
Książeczka artystyczna z ilustracjami dla dzieci. Viktoriya Korotkova dr Leszek Robaszkiewicz 2014
Modelowanie i rigowanie postaci gotowej do animacji w programie Autodesk 3D Studio Michał Karolkiewicz prof. Zbigniew Wichłacz 2014
Projekt postaci 3D i jej wizualizacja Tomasz Kucharczyk dr Krzysztof Franaszek 2014
Multimedialna prezentacja trójwymiarowego modelu średniowiecznego zamku wpisanego w krajobraz fantastyczny. Rafał Rossakiewicz dr Krzysztof Franaszek 2014
Model Quadrocoptera w technikach druku 3d Łukasz Sobera dr Krzysztof Franaszek 2014
Projekt serii okładek płyt winylowych. Tomasz Brudzewski dr hab. Izabela Łapińska 2014
Projekt kart do gry w pokera Dominika Marzec dr Anna Kłos 2014
Projekt interdyscyplinarnego magazynu kulturalno-artystycznego Aleksandra Stefaniak dr Leszek Robaszkiewicz 2014
„Dom” Krótkometrażowa animacja 3D. Janusz Dembiński dr Krzysztof Franaszek 2014
Cykl plakatów pt. "System" Maciej Maryański dr Anna Kłos 2014
Projekt serii okładek płytowych dla zespołu muzycznego IAMX Adrianna Cybulska dr Anna Kłos 2014
Projekt albumu "Biżuteria" Aneta Drohomirecka dr hab. Izabela Łapińska 2014
Projekt artzinu "Linie \\ Kreski" Urszula Steppa dr Anna Kłos 2014
Projekt ilustrowanej książki z wyborem baśni braci Grimm Katarzyna Piątek prof. Mieczysław Wasilewski 2014
Seria plakatów społecznych - "Prawdziwe zagrożenia na drodze" Jacek Jabłoński dr Piotr Krochmalski 2014
Obywatel.pl - layout strony internetowej dotyczącej edukacji obywatelskiej Piotr Łukaszkiewicz dr hab. Maja Wolna 2014
Identyfikacja wizualna firmy „Sferis” Piotr Piątek dr Leszek Robaszkiewicz 2014
Modelowanie postaci trójwymiarowej z wykorzystaniem programów: 3D Studio Max, Mudbox, Sculptris Kamil Winczewski dr Piotr Krochmalski 2014
Film edukacyjno–reklamowy dla wybranej organizacji charytatywnej. Karol Federczyk prof. Zbigniew Wichłacz 2014
Cyfrowe ilustracje modowe - synteza fotografii mody i ilustracji komputerowej Eliza Majewska dr hab. Maja Wolna 2014
Cykl plansz ilustracyjnych "Modna kobieta na przestrzeni dziejów" Ilona Cąber dr Mateusz Dąbrowski 2014

Studia II stopnia

Tytuł Student Promotor Rok
Autorski projekt 3D figur szachowych inspirowanych mitologią słowiańską Renata Ryszkowska dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt okładek do książek Andrzeja Sapkowskiego tworzących sagę o Wiedźminie Aleksandra Misztal dr Anna Kłos 2016
Kalendarz ścienny na temat sportów ekstremalnych Monika Smołka dr Anna Kłos 2016
Projekt okładek do książek „Gry o tron” autorstwa George’a R.R. Martin ‘a Małgorzata Szczegielniak dr Anna Kłos 2016
Animacja „Komedia ludzi i sprzętów” Elżbieta Stechnij prof. Zbigniew Wichłacz 2016
„Mroczna Wieża” Stephena Kinga - seria ilustracji cyfrowych. Marta Olszewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Projekt książki kucharskiej Przemysław Cioch dr Piotr Krochmalski 2016
Teledysk do utworu muzycznego „The Garden of Happy Dead People” zespołu Lor Bożena Czech dr Grzegorz Rogala 2016
Seria ilustracji koncepcyjnych do gry komputerowej. Marta Leydy dr Mateusz Dąbrowski 2016
Autorski projekt i trójwymiarowy model postaci. Janusz Dembiński dr Krzysztof Franaszek 2016
Projekt graficzny serii okładek płytowych oraz dodatkowych materiałów promocyjnych dla zespołu Porcupine Tree Piotr Serwicki dr Anna Kłos 2016
“Biała śmierć” - krótkometrażowy film animowany Małgorzata Dutkiewicz prof. Zbigniew Wichłacz 2016
Projekt graficzny miesięcznika motocyklowego. Piotr Gęborys dr hab. Maja Wolna 2016
Projekt rodzinnej gry planszowej o tematyce muzycznej dla dzieci 5+ Wioletta Kielak dr Anna Kłos 2016
Seria plakatów społecznych - „Oni są wśród nas”. Jacek Jabłoński dr Piotr Krochmalski 2016
Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla firmy odzieżowej produkującej odzież damską. Aleksandra Sowa dr Piotr Krochmalski 2016
System Identyfikacji Wizualnej Hotelu Gołębiewski Izabella Ptak dr Leszek Robaszkiewicz 2016
„System identyfikacji wizualnej marki Dulux” Sylwia Papierowska dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Projekt zina „Generation X” Aleksandra Stefaniak dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt kampanii ugrupowania proekologicznego, przy udziale ambientowych środków komunikacji. Mateusz Zawadzki dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt książki dla dzieci niewidomych i słabowidzących „Moja twarz”. Aneta Drohomirecka dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt serii opakowań produktów spożywczych. Ewelina Gędas-Andrzejczyk dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Film krótkometrzażowy z gatunku science fiction Jacek Ruszkowski prof. Zbigniew Wichłacz 2016
Film krótkometrażowy z gatunku science fiction. Matylda Sochocka prof. Zbigniew Wichłacz 2016
Branding firmy Paweł Kaczmarczyk dr Piotr Krochmalski 2016
Stworzenie poziomu do gry komputerowej z wykorzystaniem Unreal. Autorski scenariusz, oparty o grę akcji. Elżbieta Zakrzewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Realizacja filmu krótkometrażowego dokumentalno - fabularnego “Warsaw 65’. True story of polish big beat.” Piotr Cieślik dr Grzegorz Rogala 2015
„Rebranding firmy Dary Natury produkującej ekologiczne herbatki na rynek polski” Ewa Jurecka dr Piotr Krochmalski 2015
Realizacja filmu krótkometrażowego dokumentalno - fabularnego “Warsaw 65’. True story of polish big beat.” Anna Słoma dr Grzegorz Rogala 2015
Humans of New York Ewelina Orzeszek prof. Mieczysław Wasilewski 2015
Kompleksowy system identyfikacji wizualnej lokalu gastronomicznego Magdalena Kubicka dr Leszek Robaszkiewicz 2015
„Niewidzialna drukarnia”. Łukasz Sieciński prof. Zbigniew Wichłacz 2015
Projekt książki dla dzieci Adama Bahdaja pt. "Pilot i ja" Edyta Petrzak dr hab. Maja Wolna 2015
Identyfikacja wizualna producenta ram do fotografii i obrazów. Tomasz Szczyciński dr Anna Kłos 2015
Projekty graficzne okładek do książek Ewy Ostrowskiej Izabela Drygas dr Leszek Robaszkiewicz 2014