Centrum IT - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Centrum IT

WIT oddaje do dyspozycji studentów jedno z najnowocześniejszych centrów komputerowych na polskich uczelniach. W 18 laboratoriach znajduje się ponad 500 komputerów.

Każde laboratorium jest podłączone do sieci lokalnej oraz Internetu. Od 2006 r. uczelnia dysponuje siecią WAN, wykorzystującą najnowocześniejszą technologię Gibabit Ethernet. Łącza szkieletowe sieci mają wydajność 1 Gb/s (w przyszłości 10 Gb/s), z kolei prędkość przyłączenia poszczególnych LAN-ów to 1 Gb/s. WIT ma dziewięć niezależnych łącz do Internetu, a ich łączna przepustowość wynosi ponad 2 Gb/s (jedno z najszybszych łączy uczelnianych w Polsce). Łącza wykorzystują protokół dynamicznego routingu BGP. Sieć komputerowa uczelni obejmuje dwa budynki połączone światłowodami. Jest obsługiwana przez 40 serwerów o łącznej pojemności dysków 20 TB. Serwer FTP jest dwudziesty co do wielkości w Polsce. Znajdują się na nim mirrory dystrybucji Linuksa oraz zbiór użytecznych programów i sterowników.

Sieci LAN w budynkach szkoły są w warstwie medialnej zbudowane w technologii 100BaseT/1000BaseT. Cała sieć szkoły jest monitorowana za pomocą specjalistycznego oprogramowania działającego w czasie rzeczywistym.

Główny serwer WIT obsługuje ponad 5000 aktywnych kont i na swoich dyskach (2.5 TB) przechowuje ponad 10 milionów plików. WIT dysponuje także jednym z największych w Polsce serwerów buforującym w3cache - jego bufor to 400 GB, co pozwala „zapamiętać” strony WWW otwierane w ciągu ostatnich pięciu tygodni.

Znaczna część zajęć dydaktycznych odbywa się w laboratoriach komputerowych. Do dyspozycji studentów są także dwie drukarki sieciowe.

Laboratoria komputerowe WIT dysponują oprogramowaniem firm:

 • Microsoft (jesteśmy uczestnikami Microsoft MSDN AA) - www.microsoft.com, (oprogramowanie: systemy operacyjne z serii Windows, narzędzia developerskie Visual Studio, serwery Windows, serwery MSSQL, MSOFFICE 2013),
 • RedHat www.redhat.com, (oprogramowanie: Fedora),
 • Oracle www.oracle.com, (oprogramowanie: Oracle Database, Oracle Application Server (iAS), Oracle Internet Developer Suite, Oracle Enterprise Manager, Java, MySQL),
 • Corel www.corel.com, (oprogramowanie: Corel Draw, Corel Photo-Paint, Corel iGrafix Process),
 • IBM www.ibm.com, (oprogramowanie: WebSphere Application Server WebSphere Studio, DB2 Universal Database, Rational Suite Enterprise, Software Architect, CPLEX),
 • Adobe www.adobe.com, (oprogramowanie: Adobe Master Collection CS6, Adobe CC),
 • Pixologic www.pixologic.com, (oprogramowanie: Zbrush),
 • Fontlab www.fontlab.com, (oprogramowanie: Fontlab),
 • Autodesk www.autodesk.com, (oprogramowanie: AutoCAD, 3D Studio, Maya),
 • MapInfo www.mapinfo.com, (oprogramowanie: Mapinfo),
 • MAAD www.maad.com, (oprogramowanie: Micro Saint),
 • Altera www.altera.com, (oprogramowanie: Max+),
 • Scilab Group www.scilab.org, (oprogramowanie: SCILAB),
 • QUARK www.quark.com, (oprogramowanie: QUARK),
 • Aldec www.aldec.com, (oprogramowanie: Active CAD, Active HDSL),
 • BOC Group www.boc-group.com, (oprogramowanie: Adonis),

Oprogramowanie jest systematycznie wymieniane i aktualizowane.
Do dyspozycji studentów jest również serwer pracy zdalnej alexander gdzie można popracować np. z aplikacjami typu Microsoft Visual Studio 2010.

Każdy student ma do swojej dyspozycji uczelniane konto. Konto to nie tylko poczta e-mail, jabber, ale i konto shellowe, przeznaczone do pracy zdalnej. Użytkownik sieci WIT ma do dyspozycji swój dysk sieciowy, może budować strony WWW w oparciu o technologie PHP/ASP, ma możliwość użytkowania konta zarówno z sieci uczelni jak również spoza niej.
 
Użytkownicy sieci WIT uważają, że sieć ta może być stawiana jako wzór rozwiązań informatycznych w dużych instytucjach.
 


Use of VP-UML is made available to The Warsaw School of Information Technology by the Academic Partner Program from Visual Paradigm for educational purpose.