Kierunek Informatyka - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT