Oficyna wydawnicza - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Oficyna Wydawnicza

Oficyna Wydawnicza WSISIZ rozpoczęła działalność w 1998 roku. Podstawowym celem, który zdecydował o rozpoczęciu działalności wydawniczej, był brak na rynku publikacji ściśle odpowiadających naszej Uczelni. WSISIZ - obok zaspokajania potrzeb studentów na dobre podręczniki - wydaje również materiały dokumentujące działalność naukowo-badawczą Uczelni. Pierwsze publikacje WSISIZ przybierały formy pomocniczych materiałów dydaktycznych i skryptów z przeznaczeniem dla studentów oraz tzw. working papers.


Obecnie dzielimy nasze publikacje na pięć grup: monografie, podręczniki, skrypty, pomocnicze materiały dydaktyczne i prace WSISiZ.

Oprócz materiałów przeznaczonych dla studentów Uczelnia wspiera cele statutowe Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych poprzez publikacje promujące szeroko rozumiane badania systemowe, np.: zbiory prac naukowych studium doktoranckiego "Informatyka w Zarządzaniu i Finansach.

Od 2001 r. bierzemy udział w Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA, gdzie prezentujemy na naszym stoisku publikacje WSISIZ.

Nasze książki znajdują zbyt także poza WSISIZ, m.in. na Politechnice Warszawskiej, w Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej oraz w Wojskowym Instytucie Łączności.

Sprawy wydawnicze prowadzi

mgr inż. Dariusz Wagner
e-mail: wagner@wit.edu.pl,
Tel. 22 3486-571


Sprzedaż książek w Bibliotece WIT

e-mail: punkt.sprzedazy@wit.edu.pl
Tel. 22 3486-539

Kontakt

Oficyna wydawnicza WIT
Pokój N 24
Telefon 22 3486-571
E-mail wydawnictwa@wit.edu.pl
Punkt sprzedaży wydawnictw WIT
Pokój N 24
Telefon 22 3486-553
E-mail punkt.sprzedazy@wit.edu.pl