Warunki lokalowe - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Warunki lokalowe

Baza dydaktyczno-naukowa

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Siedziba WIT mieści się w budynku Instytutu Badań Systemowych PAN przy ul. Newelskiej 6. W budynku znajduje się Rektorat, Dziekanaty, Kwestura, Biuro Rekrutacji, Międzywydziałowe Studium Języków Obcych, Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP), Samorząd studentów, Biblioteka, Czytelnia komputerowa, Bufet, Ksero.

WIT dysponuje aulą wykładową - w której może przebywać ok. 180 studentów, 4 salami audytoryjnymi mieszczącymi ok. 80 studentów każda, 11 salami ćwiczeniowymi mieszczącymi 24 studentów każda, 18 laboratoriami komputerowymi (w tym 4 laboratoriami grafiki komputerowej).

WIT ma łącznie ponad 500 komputerów, w tym 387 przeznaczone wyłącznie do kształcenia studentów, 6 komputerów w czytelniach komputerowych oraz komputery przeznaczone do pracy w dziekanatach i innych komórkach organizacyjnych szkoły. Każde laboratorium jest podłączone do sieci WIT i za jej pośrednictwem do ogólnoświatowej sieci Internet. Łącza internetowe są realizowane wyłącznie za pomocą światłowodów. Od 2006 r. uczelnia dysponuje siecią WAN, wykorzystującą najnowocześniejszą technologię Gibabit Ethernet. WIT ma 5 niezależnych łącz do Internetu, ich łączna przepustowość wynosi ponad 1000 Mb/s. Sieć jest obsługiwana przez 40 serwerów o łącznej pojemności dysków 20 TB.

Biblioteka

Uczelnia posiada własną bibliotekę i czytelnię oraz czytelnię komputerową. Mieści się ona w budynku przy ulicy Newelskiej 6.

Ponadto, w ramach porozumienia z Instytutem Badań Systemowych PAN, studenci WIT mogą korzystać z biblioteki Instytutu.

Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje: zarządzanie i marketing, ekonomię, ekonometrię, analizę systemową, modelowanie matematyczne, metody ilościowe, prawo, psychologię i socjologię, bankowość i finanse, statystykę, informatykę i jej zastosowania. Zbiory obydwu bibliotek liczą łącznie ponad 47000 woluminów; w tym: 28700 książek, 8700 roczników czasopism.

W bibliotece znajduje się także punkt sprzedaży, w którym można kupić książki publikowane przez uczelnię i inne wydawnictwa.

Bufet

Na parterze w budynku przy ul. Newelskiej 6 znajduje się bufet prowadzony przez p. Agnieszkę która świetnie gotuje. Można w nim smacznie i niedrogo zjeść. Dostępne są m.in.:

- kanapki i zapiekanki
- posiłki ciepłe i zimne,
- dania obiadowe,
- zimne napoje,
- kawa i herbata,
- sałatki,
- słodycze,
- owoce

...oraz pyszne pierogi, naleśniki.

Bufet jest czynny we wszystkie dni, w których odbywają się zajęcia.