Informacje ogólne - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WIT współpracuje z uczelniami i instytutami zagranicznymi na bazie umów dwustronnych i w ramach programów Unii Europejskiej.

Umowy bilateralne stanowią podstawę do współpracy z następującymi uczelniami:

 • University of Ostrava, Institute for Research and Application of Fuzzy Modelling - Czechy,
 • Abo Akademi University, Institute for Advanced Management System Research - Finlandia,
 • National Academy of Sciences of Belarus, Institute of Mathematics - Białoruś,
 • Ghent University, Computer Science Laboratory - Belgia,
 • Louisiana State University, Department of Computer Science - USA,
 • University of Idaho, Department of Geography - USA,
 • University of North Caroline, Department of Computer Science - USA,
 • Georgia State University, Department of Management - USA,
 • Slovak University of Technology, Department of Mathematics, Faculty of Civil Engineering - Slovakia.

Z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej w roku 1987 został powołany Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana do 2006 roku nazwa SOCRATES-Erasmus miała podkreślić, że Erasmus był częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.

Informacja na temat stypendiów zagranicznych:

Program stypendialny „Dream NEW”

Program „Dream NEW” – największy program stypendialny Initiative for Transparency in Educational Grants - jest skierowany do wszystkich studentów.

Jego inicjatorzy zamierzają przyznać 8 stypendiów o łącznej wartości 60.000 € (7.500 € na osobę), co umożliwi zrealizowanie semestru nauki w jednym z ośmiu uniwersytetów w Nowej Zelandii. W ciągu ostatnich kilku lat organizatorom udało się już stworzyć 24 programy stypendialne, w sumie o wartości 155,000 €.

Więcej informacji dotyczących programu „Dream NEW”, wymagań, jak również aplikowania znajduje się na stronie internetowej.

Termin zgłoszeń mija 1 września 2016 r.

 

WSISiZ uczestnicząc w programie Erasmus może realizować następujące działania:

 • wymianę studentów - umożliwianie własnym studentom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach europejskich i przyjmowanie studentów z tych uczelni w celu zrealizowania przez nich uzgodnionego programu studiów trwającego od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego;
 • wymianę nauczycieli akademickich - umożliwianie wykładowcom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach Europy i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
 • działania związane z organizacją wymiany studentów i nauczycieli akademickich, np. promocję wymiany, przygotowanie (np. organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i wykładowców, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy;
 • wprowadzanie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) ułatwiającego zaliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej;
 • opracowywanie nowych programów nauczania przy współudziale partnerskich uczelni z krajów Europy w ramach projektów wielostronnych;
 • organizację kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez międzynarodową grupę wykładowców dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udział w Sieciach tematycznych Erasmusa.

 

W ramach programu UE Socrates-Erasmus WSISiZ podjęła współpracę dotyczącą wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej z niżej podanymi uczelniami:

 • Roskilde Universitetscenter , Roskilde - Dania,
 • Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby - Dania
 • Technische Universitaet Carolo Wilhelmina, Braunschweig - Niemcy,
 • Universita degli Studi di Siena, Siena - Włochy,
 • Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo - Włochy,
 • Universita degli Studi di Roma - La Sapienza- Włochy,
 • Universite Henri Poincare, Nancy 1 - Francja,
 • Universidad De Castillia - La Mancha - Hiszpania,
 • Universidad De Granada - Hiszpania,
 • Instituto Politecnico de Coimbra - Portugalia
 • ISCTE - Portugalia

Program SOCRATES będzie realizowany do roku akademickiego 2006/2007. W latach 2007-2013 Erasmus będzie częścią nowego programu edukacyjnego "Uczenie się przez całe życie". Zostały do niego włączone programy dotychczas realizowane w SOCRATESie oraz programy LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET, e-Learning i European Language Label.

 

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania  będzie  brać udział  w programie "Uczenie się przez całe życie".

Erasmus Policy Statement (EPS)

Uwaga studenci!
Aby wziąć udział w programie Erasmus, trzeba:

 • ukończyć pierwszy rok studiów
 • spełnić wymogi dotyczące znajomości języka obcego
 • mieć  wysoką średnią z dotychczasowej nauki na studiach

W ramach programu najczęściej wysyłani są studenci na okres stanowiący pewną formalną całość, np. jeden semestr.

Kontakt

dr Olga Lesicka

Pokój: N 224
Telefon: 22 3486-555
E-mail: wspolpraca@wit.edu.pl

Godziny pracy

poniedziałek 10:00 - 13:00
czwartek 10:00 - 18:00