Program Erasmus Plus - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania podjęła działania w kierunku przedłużenia swojego uczestnictwa w Programie Erasmus Plus na lata 2014-2020. Dotyczy to głównie działań w sektorze Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1. Mobilność osób uczących się i pracowników, typ akcji: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu. Program Erasmus Plus będzie obejmował studentów studiów licencjackich (inżynierskich), magisterskich oraz absolwentów.

W styczniu 2015 roku Komisja Europejska przyznała WSISiZ Europejską Kartę Erasmusa dla Uczelni Wyższej (Erasmus University Charter), co stanowi warunek konieczny przystąpienia do programu Erasmus Plus. 26 lutego 2015 roku został złożony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w programie Erasmus Plus do Narodowej Agencji Erasmus Plus na rok akademicki 2015/16.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała nam dofinansowanie na uczestnictwo w programie Erasmus+ na wyjazdy studentów na studia i praktyki oraz wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Informujemy studentów i wykładowców, że ogłoszono tegoroczny konkurs na EDUinspitatora.  

Typ działania objętego programem:

 1. Wyjazdy studentów na studia do krajów programu;
 2. Wyjazdy studentów na praktyki do krajów programu;
 3. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć.

Dysponujemy następującą liczbą miejsc na ww. rodzaje działań:

 • 7 miejsc dla studentów, chcących wyjechać na studia na jeden semestr,
 • 4 miejsca dla studentów, chcących wyjechać na praktykę,
 • 4 miejsca dla wykładowców, chcących wyjechać z cyklem wykładów (4 wykłady) do uczelni partnerskich.

Terminy zgłaszania się na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus + na semestr zimowy 2017/18

Madryt, Hiszpania – 30 czerwca
Zagrzeb, Chorwacja – 10 maja
Burgas, Bułgaria – 31 lipca
Siena, Włochy – 30 czerwca
Lizbona, Portugalia – 30 czerwca

W ramach programu Erasmus Plus Uczelnia zamierza kontynuować współpracę z następującymi placówkami naukowymi:

 1. Uniwersytet Asena Zlatarova w Burgas, w Bułgarii,
  http://www.btu.bg/index.php/en/
  w dziedzinie Electronics and Automation, Information Technology, Computer Graphics.
  Informacja o kursach w języku angielskim w ramach programu Erasmus na uniwersytecie im. Asena Zlatarova w Burgas:
  http://btu.bg/Erasmus_en/course_cataloque_2014.pdf
  wymagana znajomość języka angielskiego
 2. Uniwersytet w Sienie, we Włoszech
  http://en.unisi.it/
  w dziedzinie informatyki (computing), business studies with technology.
  wymagana znajomość języka włoskiego i angielskiego (część kursów odbywa się w języku angielskim)
 3. Uniwersytetem (ISCTE-IUL) w Lizbonie
  http://www.iscte-iul.pt/en/home.aspx
  w dziedzinie Information and Communication Technologies.
  wymagana znajomość języka portugalskiego(B1 - poziom wyższy komunikatywny)
 4. la Escuela Universitaria del Diseño, la Innovación y la Tecnología, Madryt, Hiszpania  http://www.esne.es
  w ramach UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (ESNE) - www.ucjc.edu
  w dziedzinie grafiki komputerowej (studia licencjackie)
  wymagana znajomość języka hiszpańskiego (B1 - poziom wyższy komunikatywny)
 5. Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb),  Akademija likovnih umjetnosti  (Academy of Fine Arts)
  http://www.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/
  Warunki aplikacji:http://www.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/how-to-apply/ w dziedzinie sztuk pięknych – grafika.
  Wymagana znajomość języka chorwackiego (w stopniu podstawowym) i angielskiego (B2).
  Informacja o kursie w języku angielskim: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/english/Study_UNIZG/Degrees_HR/Academy_of_Fine_Arts.pdf

Uczestnictwo w programie Erasmus Plus polega na udzieleniu wsparcia finansowego dla studentów w postaci dofinansowania do wyjazdów w celach edukacyjnych oraz odbycia praktyk zawodowych w krajach programu. Dofinansowanie obejmuje również wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wysokość dofinansowania do ww. działań będzie znana po rozstrzygnięciu konkursu.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny zapoznać się z Regulaminem wyjazdów w ramach Programu Erasmus Plus.

 Regulamin uczestnictwa w programie Erasmus Plus

 Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2014-2020

 Formularz zgłoszeniowy

Wszelkie informacje dotyczące wyjazdów (wysokość dofinansowania) można uzyskać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (ul. Newelska 6, pokój 224, piętro 2) w poniedziałki i środy, od godziny 9.00 do 15.00 lub mailowo: lesicka@wit.edu.pl.