Stypendia zagraniczne dla studentów - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Możliwości uzyskania stypendium na naukę na uczelniach zagranicznych.

Accademia Riaci – Florencja, Włochy.

Uczelnia posiada bogaty program kursów od 1 tygodnia do 3 miesięcy. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do studiów. Uczelnia posiada kwatery dla swoich studentów.

http://www.accademiariaci.info/admission/?tab=2

Informacja o możliwości uzyskania stypendium:

http://www.accademiariaci.info/support/scholarship/?tab=1

Domus Academy – Mediolan, Włochy.

Szkoła prywatna z możliwością ubiegania się o dofinansowanie do studiów.

http://www.domusacademy.com/site/home.html

Informacja o możliwości uzyskania stypendium:

http://www.domusacademy.com/site/home/how-to-apply/financial-aid.html

Biuro uznawalności wykształcenia i wymiany międzynarodowej

Oferta stypendialna na rok 2015/2016

http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm

Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na studiowanie w Niemczech

Termin: 01.03.2014 r.

Aplikacje mogą składać studenci z krajów Unii Europejskiej (priorytetową będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej)

  • wszystkie kierunki; uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i wyższe szkoły artystyczne
  • stopień: magisterium (kandydat musi posiadać dyplom pierwszego stopnia)
  • można aplikować przez rozpoczęciem programu magisterskiego lub w trakcie pierwszego semestru (w momencie składania aplikacji)
  • wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000961

Fundacja Onasisa - dla naukowców, artystów i studentów studiów magisterskich

Dla naukowców, artystów i studentów studiów magisterskich interesujących się kulturą i sztuką Grecji.

Termin aplikacji: 31.01.2014 r.

http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-zagraniczne.php

Programy 12 miesięczne na studia magisterskie.

Finlandia – stypendia dla doktorantów i studentów

Szwecja – stypendia dla studentów

Kanada – stypendia dla studentów

USA – konkurs dla artystów na zaprojektowanie plakatu do imprezy

Konkurs dla artystów na zaprojektowanie plakatu do imprezy „2015 One City One Pride”.

Termin – 7 stycznia 2015.

http://www.graphiccompetitions.com/graphic-design/2015-one-city-one-pride-design-competition

Fulbright Polska

Fulbright Polska

EducationUSA to sieć centrów doradczych rozsianych po całym świecie, działających pod kuratelą Biura Spraw Oświatowych i Kulturalnych Departamentu Stanu USA (U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs). Centrum EducationUSA przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta dostarcza aktualnych i obiektywnych informacji o akredytowanych instytucjach szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych.

Doradcy Edukacyjni EducationUSA zajmują się popularyzacją studiów w USA wśród uczniów i studentów w Polsce, pomagają osobom zainteresowanym w wyborze uczelni wyższej i programu w USA oraz udzielają informacji nt. procesów rekrutacyjnych, finansowania studiów i procedur wizowych. Udzielają informacji na temat możliwości wyjazdu na studia undergraduate (pierwszego stopnia), graduate (drugiego i trzeciego stopnia) oraz w ramach wymiany naukowej na wszystkich etapach kariery naukowej. Ponadto, biblioteka centrum udostępnia aktualne przewodniki i informatory nt. amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz wymogów aplikacyjnych, w tym egzaminów standaryzowanych.

Kontakt:

edukacja@fulbright.edu.pl
W celu zapisania się na sesję informacyjną – fulbright@fulbright.edu.pl
Studenci z Krakowa i okolic mogą kontaktować się z p. Marią Brzostek (BrzostekMR@state.gov), doradcą edukacyjnym w Konsulacie USA w Krakowie.

Dodatkowe informacje na stronach:

educationusa.pl, educationusa.state.gov, lub w Biurze Współpracy Zagranicznej (pok. 224).

Fulbright Schuman Program

Fulbright Schuman Program

Stypendia przyznawane na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe, indywidualne badania lub wykłady na uczelniach amerykańskich dla studentów, pracowników naukowych oraz specjalistów zajmujących się tematyką stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Rekrutacją zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.fulbrightschuman.eu