Wydział Informatycznych Technik Zarządzania - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania (WITZ) istnieje od 1996 roku; prowadzi studia I stopnia (licencjackie)  oraz studia II stopnia (magisterskie) w systemie niestacjonarnym na kierunku zarządzanie. W 2010 roku Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku administracja.

Profil kształcenia na Wydziale, opracowany na podstawie analiz rynku pracy i prognoz firm doradczych, takich jak np. Ernst & Young, wychodzi naprzeciw aktualnym i przyszłym potrzebom pracodawców, jest także zgodny z tendencjami zachodzącymi w szkolnictwie wyższym Unii Europejskiej, sformułowanymi w deklaracjach bolońskiej i lizbońskiej.

Absolwenci wydziału bez trudu znajdują zatrudnienie w prężnych, dynamicznie rozwijających się firmach - sprawdź na stronie GoldenLine (www.goldenline.pl), gdzie i na jakich stanowiskach pracują absolwenci Wydziału.

Warto również podkreślić fakt, iż wagę i rolę technik informatycznych podkreśla usytuowanie kierunków zarządzanie i administracja w Uczelni, która ze względu na swój informatyczny charakter dysponuje dużą bazą stale modernizowanych pracowni komputerowych.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku ZARZĄDZANIE prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

W dniu 11 czerwca 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku ADMINISTRACJA prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Nowy kierunek studiów  INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

W lutym 2015 roku złożyliśmy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA  na poziomie studiów  I,II stopnia o profilu praktycznym. W dniu 16.09.2015 Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała proponowany nowy kierunek studiów. (uchwała PKA nr. 638/2015)

Nowy unikatowy kierunek studiów INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA  zapewnia pełne, wszechstronne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastających wyzwań sektora IT. Przyjęta koncepcja studiów umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania najnowszych osiągnięć teorii i praktyki zarządzania i zarazem stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji. Opracowany program nauczania jest nastawiony na zdobycie przez studentów umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów menedżerskich, a więc  unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

Kształcenie inżynierów na kierunku INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA  w WITZ przyczyni  się do uzupełnienia luki edukacyjnej, która jest spowodowana kształceniem inżynierów jedynie w obrębie wyspecjalizowanych technologii, bez umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach. Jak podkreślają pracodawcy  brak jest specjalistów posiadających umiejętność projektowania i zarazem prowadzenia całego innowacyjnego projektu.

Kadra dydaktyczna Wydziału

Oferta edukacyjna WITZ w roku akademickim 2017/2018

Kierunek

Administracja

Kierunek

Informatyczne techniki zarządzania

Kierunek

Zarządzanie

...a co w trawie piszczy
Aktualności WITZ

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 02.03.2015

12 marca ruszają zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie.
Zajęcia są nieodpłatne.

 Pobierz rozkład zajęć

Koło Naukowe Współczesnych Wyzwań Administracji 17.02.2015

Wkrótce ruszy koło naukowe poświęcone funkcjonowaniu współczesnej administracji.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 30.10.2014

6 listopada ruszają zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie.
Zajęcia są nieodpłatne.

 Pobierz rozkład zajęć