Wydział Informatyki - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki (WI) Otwierając Wydział Informatyki WIT w 1997 r. sformułowaliśmy cele swojej działalności w czterech, wzajemnie uzupełniających się obszarach. Od tego czasu naszą misją jest:

  • wyposażenie absolwenta w nowoczesna wiedzę o charakterze aplikacyjnym i umiejętność stosowania zaawansowanych technologii informatycznych,
  • ciągłe dostosowywanie programów nauczania do postępu naukowo-technicznego i wymagań europejskiego rynku pracy,
  • osiąganie coraz wyższego stopnia integracji z europejskim systemem edukacji wyższej,
  • zapewnianie stałego przełożenia osiągnięć naukowo-badawczych placówek Polskiej Akademii Nauk na programy nauczania.

Kadra dydaktyczna Wydziału

Oferta edukacyjna WI w roku akademickim 2017/2018

Kierunek

Kierunek

Grafika

Informatyka