Katalog przedmiotów - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Katalog przedmiotów

AL-JO Język obcy

LpSymbolNazwaECTSSylabus
1AAAJęzyk angielski A2 niższy2 
2AABJęzyk angielski A2 wyższy2 
3ABAJęzyk angielski B1 niższy2 
4ABBJęzyk angielski B1 wyższy2 
5ABEJęzyk angielski B2 dodatkowy2 
6ABCJęzyk angielski B2 niższy2 
7ABDJęzyk angielski B2 wyższy2 

ADM-OG Przedmioty kierunkowe

LpSymbolNazwaECTSSylabus
1AH1Historia administracji4 
2AKSKonstytucyjny system organów państwowych7 
3ALPLogika prawnicza - warsztaty2 
4AMAMakroekonomia3 
5AMIMikroekonomia3 
6AN1Nauka o administracji I4 
7AN2Nauka o administracji II3 
8AOSOchrona środowiska2 
9AOZPodstawy organizacji i zarządzania w administracji3 
10ACUPodstawy postępowania cywilnego5 
11APIPodstawy prawne informatyzacji administracji publicznej3 
12APPPodstawy prawoznawstwa6 
13APDPostępowanie administracyjne5 
14APEPostępowanie egzekucyjne w administracji4 
15PRZPraktyka zawodowa3 
16AA2Prawo administracyjne II - część szczegółowa5 
17APMPrawo administracyjne I - część ogólna6 
18AOWPrawo autorskie i ochrona własności intelektualnej2 
19AUAPrawo cywilne z umowami w administracji5 
20AMPPrawo międzynarodowe publiczne4 
21APUPrawo pracy i prawo urzędnicze3 
22APGPubliczne prawo gospodarcze6 
23SDPDSeminarium dyplomowe + praca dyplomowa14 
24AT1Technologie informacyjne 12 
25AUSUstrój samorządu terytorialnego3 
26APZZamówienia publiczne5 
27AZZZarządzanie zasobami ludzkimi3 

ADM-POU Przedmioty ogólnouczalniane do wyboru

LpSymbolNazwaECTSSylabus
1WKWElementy kultury współczesnej2 
2KIPKultura i polityka2 

ADM-AO Przedmioty unikatowe dla specjalności „Administracja i organizacja w sektorze publicznym”

LpSymbolNazwaECTSSylabus
1ASPAspekty prawne swobody przedsiębiorczości2 
2BSABadania sondażowe w pracy administracji publicznej5 
3FSSFundusze strukturalne i system finansowania projektów UE5 
4JBZJakość i bezpieczeństwo zarządzania3 
5PSAPlanowanie i realizacja projektów samorządowych - studium wykonalności4 
6PPSPodstawy planowania strategicznego na szczeblu terytorialnym5 
7ZPIZarządzanie projektami informatycznymi - metodyki zarządcze5 

ADM-IA Przedmioty unikatowe dla specjalności „Informatyka w administracji”

LpSymbolNazwaECTSSylabus
1ADABazy danych w administracji4 
2AEAE-administracja4 
3MAAMetody analizy systemów w administracji2 
4ATBOrganizacja i techniki pracy biurowej2 
5ATASystemy teleinformatyczne w administracji3 
6AZPZarządzanie projektami z wykorzystaniem pakietów komputerowych4