Stypendia - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Studenci WSISiZ posiadają prawo do ubiegania się o:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • Zapomogę

Uczelnia zapewnia studentom pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących ubiegania się o stypendia poprzez materiały informacyjne udostępniane na stronie internetowej. Na naszej stronie internetowej można znaleźć wszystkie niezbędne formularze.

Szczegółowych informacji udzielają: Dziekanaty, Samorząd Studentów.