Stypendia - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Stypendia

Studenci WSISiZ posiadają prawo do ubiegania się o:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • Zapomogę

Uczelnia zapewnia studentom pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących ubiegania się o stypendia poprzez materiały informacyjne udostępniane na stronie internetowej. Na naszej stronie internetowej można znaleźć wszystkie niezbędne formularze.

 Zarządzenie nr 458/2016 w sprawie szczegółowego podziału środków z budżetu Funduszu Pomocy Materialnej WSISiZ na stypendia i zapomogi w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Szczegółowych informacji udzielają: Dziekanaty, Samorząd Studentów.