Aktualności | Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

12-10-2016

Kierunek INFORMATYKA


W dniu 25 czerwca 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku INFORMATYKA prowadzonym na Wydziale Informatyki na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Kierunek ADMINISTRACJA


W dniu 11 czerwca 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku ADMINISTRACJA prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
Uchwała nr 437/2015 w sprawie oceny programowej kierunku Administracja

Kierunek ZARZĄDZANIE


W dniu 23 kwietnia 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I i II stopnia).
Uchwała nr 239/2015 w sprawie oceny programowej kierunku Zarządzanie