Nazwa i adres uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6

01-447 Warszawa

tel.: 22 3486-500

www.wit.edu.pl

email: wit@wit.edu.pl