Specjalności - Bazy Danych - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Bazy Danych

Zakres specjalistycznej wiedzy i umiejętności

  • podstawy nowoczesnych systemów gromadzenia, wyszukiwania i udostępniania informacji,
  • projektowanie złożonych baz danych i aplikacji bazodanowych,
  • inżynieria oprogramowania,
  • zarządzanie bazami danych,
  • posługiwanie się profesjonalnymi narzędziami do budowy baz danych w systemach Oracle i Sybase oraz w systemach wolnodostępnych
  • budowanie rozproszonych baz sieciowych (także w Internecie),
  • wykorzystanie baz danych w systemach informacyjnych i do zarządzania firmą

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach projektantów i administratorów komercyjnych baz danych, projektantów i programistów systemów informatycznych korzystających z baz danych, specjalistów od udostępniania i wymiany dużych zasobów informacyjnych.