Specjalności - e-Marketing - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

e-Marketing

Dlaczego warto wybrać?

e-Marketng to w chwili obecnej dynamicznie rozwijająca się dziedzina marketingu. Studia na specjalności e-Marketing dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat możliwości wykorzystania Internetu w działalności marketingowej a także poznanie zasad funkcjonowania rynku w wirtualnym środowisku. Wskazują  najnowsze trendy w poruszaniu się po tematyce marketingu internetowego począwszy od poznania zasad rządzących budową i zarządzaniem serwisami  internetowymi.

Zdobyte kompetencje

Absolwent specjalności e-Marketing będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie metod i technik wykorzystania Internetu w działalności marketingowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Specjalność przygotowuje Studentów do projektowania i wdrażania internetowych kampanii promocyjnych, zarządzania całokształtem działań w obszarze marketingu internetowego.

Kim będziesz po studiach

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie :                 

 • w agencjach interaktywnych, portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci,
 • firmach doradczych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają także Absolwentom zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Realizowane przedmioty specjalnościowe:

 • Marketing internetowy
 • Strategie promocji.
 • Sztuka reklamy.
 • Strategie biznesowe CRM.
 • E-commerce.
 • Komunikacja marketingowa w internecie.
 • Marketing społecznościowy.
 • E-usługi
 • Warsztaty pracy grupowej EM.
 • Seminarium dyplomowe I, II

 

Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English.