Specjalności - Zarządzanie bezpieczeństwem - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Zarządzanie bezpieczeństwem

Dlaczego warto wybrać?

We współczesnym świecie musimy się zmierzyć z różnorodnymi zagrożeniami. Dotyczą one zarówno bezpieczeństwa państwa, ciągłości funkcjonowania organizacji, bezpieczeństwa informacji czy systemów informatycznych. Złożoność i rozległość problematyki bezpieczeństwa wymaga wieloaspektowego przygotowania specjalistów potrafiących zajmować się tymi problemami.

Zdobyte kompetencje

 1. Wiedza w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz rozwiązań internetowych
 2. Podstawowa wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji
 3. Wiedza w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego oraz znajomość problematyki bezpieczeństwa państwa
 4. Wiedza dotycząca problematyki zapewnienia ciągłości działania w biznesie

Kim będziesz po studiach

 1. Znajdziesz zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej.
 2. Będziesz przygotowany do pracy w instytucjach zajmującymi się wszelkimi zagrożeniami (politycznymi, gospodarczymi, społecznymi itp.)
 3. Możesz pracować jako specjalista od zarządzania ryzykiem potrafiącym tworzyć plany zapewniające ciągłość działania organizacji

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
 • Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
 • Bezpieczeństwo informacji według normy ISO/IEC 27001
 • Zarządzanie ciągłością działania w biznesie według normy ISO 22301
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo w systemach informatycznych
 • Ochrona osób, instytucji i urządzeń - systemy i nośniki
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Warsztaty pracy grupowej ZB
 • Seminarium dyplomowe I, II

Business English

Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English