Specjalności - Inteligencja Komputerowa - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Inteligencja Komputerowa

Zakres specjalistycznej wiedzy i umiejętności

  • stosowanie narzędzi sztucznej inteligencji do wydobywania i przetwarzania wiedzy rozproszonej w zasobach sieciowych (w Internecie) oraz narzędzi do inteli­gentnej interpretacji zasobów baz danych,
  • stosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w uczeniu maszynowym, systemach wspomagania decyzji i innych aplikacjach stosowanych w inteligentnych urządzeniach cyfrowych,
  • wykorzystanie algorytmów przetwarzania nieprecyzyjności i niepewności,
  • programowanie systemów opartych na regułach logicznych,
  • tworzenie hurtowni danych oraz projektowania i prowadzenia różnego typu analiz z wykorzystaniem metod eksploracji danych i wydobywania informacji.

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do projektowania, budowy, programowania i eksploatacji inteligentnych aplikacji komputerowych współpracujących z rozproszonymi systemami wiedzy, wszędzie tam, gdzie rosnące oczekiwania wobec systemów informatycznych wymagają stosowania nowoczesnych, inteligentnych rozwiązań. Mogą znaleźć także zatrudnienie jako pracownicy naukowi, twórcy niekonwencjonalnego oprogramowania i kierownicy zespołów programistycznych.