Specjalności - Inżynieria Programowo-Sprzętowa - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Inżynieria Programowo-Sprzętowa

Zakres specjalistycznej wiedzy i umiejętności

  • oprogramowanie składników systemów komputerowych,
  • metody i narzędzia programowania równoległego i rozproszonego,
  • programowanie bezpiecznych aplikacji internetowych,
  • programowanie systemów logicznych,
  • programowanie w systemach czasu rzeczywistego,
  • projektowanie elementów systemów operacyjnych i protokołów sieciowych,
  • metody i narzędzia programowania zespołowego.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do kierowania zespołami programistycznymi, projektowania i tworzenia oprogramowania w złożonych systemach komputerowych o rozproszonej strukturze, które uwzględniają silne ograniczenia czasowe. Są także specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych.