Akademickie Biuro Karier SUKCES zostało utworzone w lipcu 2004 roku. Naszym celem jest udzielanie studentom i absolwentom WIT wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się na nim tak, aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie. "SUKCES" - będąc łącznikiem między uczelnią a rynkiem pracy - jest miejscem, gdzie studenci i absolwenci mogą skonfrontować własne plany zawodowe z realnymi możliwościami rynku pracy, zaś pracodawcy pozyskają kompetentnych pracowników. Warto pamiętać, że studia i dyplom wyższej uczelni nie są w obecnej sytuacji przepustką do kariery, lecz fundamentem, na którym długo i cierpliwie trzeba budować swój sukces zawodowy.

Zadania Biura:

  • Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pracy
  • Pomoc w szukaniu pracy, praktyk, staży dla studentów i absolwentów
  • Zbieranie ofert pracy stałej i czasowej
  • Prowadzenie doradztwa zawodowego
  • Dostarczanie informacji o rynku pracy
  • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami
  • Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy
  • Organizacja prezentacji firm na uczelni
  • Udostępnianie studentom informacji na temat firm
  • Organizacja warsztatów i wykładów
 

Biuro Karier SUKCES

01-447 Warszawa
ul. Newelska 6, pok. 133
tel: 22 3486-554
fax. 22 3486-540
kariera@wit.edu.pl