Klub Absolwenta WIT

Drodzy Absolwenci,

Nasza uczelnia istnieje już 18 lat. Jej mury opuściło ponad 5000 absolwentów, którzy studiowali na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Bardzo nas cieszy fakt, iż absolwenci WIT są cenionymi na rynku pracy specjalistami. Wielu z nich znalazło ciekawe zatrudnienie w najlepszych firmach w Polsce. Są wśród naszych absolwentów również tacy, którzy mimo młodego wieku osiągnęli sukces zawodowy i wspięli się na najwyższe stopnie kariery zawodowej. Niektórym dyplom naszej Uczelni otworzył drogę do dalszego kształcenia i zdobywania kolejnych stopni i tytułów naukowych.


Celem Klubu Absolwenta WIT jest:

 • integracja środowiska absolwentów,
 • stworzenie możliwości dalszego rozwoju absolwentów,
 • możliwość wpływania na przyszłość i rozwój WIT,
 • okresowych  zjazdów absolwentów,
 • propagowanie i promowanie uczelni

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Klubie Absolwentów WIT

Dzięki niemu będziecie Państwo informowani o bieżących wydarzeniach mających miejsce na uczelni. Klub Absolwentów stworzy Wam unikalną szanse utrzymywania kontaktu ze znajomymi z najpiękniejszych studenckich lat.
Formularz zgłoszeniowy do klubu Absolwenta
 
Przy okazji prosimy o wypełnienie ankiety (anonimowej) na temat studiów w WIT.

10 przykazań dla absolwentów WIT:

 1. Wiem, co chcę osiągnąć i do tego dążę.
 2. Stosuję zasadę "Maksymalizuję działania na rzecz wyznaczonego celu, minimalizując te, które nie są z nim związane".
 3. Doskonale znam swoje atuty.
 4. Mam uszy i oczy zawsze otwarte.
 5. Pamiętam, że liczą się tylko wyniki, a nie nakłady.
 6. Nie mylę celów ze środkami.
 7. Nie marnuję czasu – stosuję zasadę "lifelong learning" (ustawicznego kształcenia).
 8. Jestem zawsze we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
 9. Staram się obracać wśród mądrzejszych ode mnie.
 10. W razie niepowodzeń pamiętam, że "nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło".

 W tworzeniu „10 przykazań dla absolwentów”  wykorzystano 15 zasad prof. Grzegorza Kołodko

Kontakt do Klubu Absolwenta WIT:
absolwent@wit.edu.pl