TOEIC® - Certyfikat dla Ciebie

W wyniku wieloletniej współpracy WSISiZ w Warszawie z Educational Testing Service (ETS), studenci zostali objęci specjalnym programem sprawdzenia kompetencji językowych międzynarodowym egzaminem TOEIC®.

Educational Testing Service (ETS) jest globalnym liderem w  dziedzinie oceny sprawności językowych, między innymi przy zastosowaniu testów TOEIC® i TOEFL®, do których rocznie przystępuje ponad 12 milionów osób w ponad 180 krajach na całym świecie (poza USA). Jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS, WSISiZ posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów TOEIC®.

Inicjatywa testowania studentów międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego ma na celu umożliwienie studentom poznanie poziomu, zgodnego ze skalą CEF i pokazanie, jak dobrze radzą sobie z językiem angielskim w globalnym środowisku pracy. Podnoszenie jakości nauczania i rozwój  świadomości wśród studentów na temat znaczenia języków obcych dla ich kariery zawodowej to główne idee, jakie przyświecają projektowi.
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w roku akademickim 2013/2014 kończą lektorat z języka angielskiego, mogą podejść do egzaminu TOEIC® bezpłatnie.

Egzamin TOEIC® każdego roku zdaje ponad  7 milionów kandydatów i jest to najczęściej uznawany certyfikat w międzynarodowym środowisku pracy - honoruje go ponad 14 000 organizacji na świecie. Test sprawdza umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym i w codziennym życiu. Składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 2 godziny zegarowe.

Certyfikat TOEIC® to cenny dodatek do CV, przepustka do kariery zawodowej i otwartość na nowe perspektywy.  

Profesjonalne CV z TOEIC®:   www.etsglobal.org
Darmowy test próbny TOEIC® Online Placement: www.testujangielski.pl

Studenci, którzy będą zainteresowani otrzymaniem oficjalnego Certyfikatu po egzaminie, będą mogli wykupić go na preferencyjnych warunkach (250 zł zamiast 340 zł) w ciągu 2 miesięcy od dnia przystąpienia do egzaminu.

Wpłaty z tytułu egzamin TOEIC można dokonać w Kasie Uczelni lub na konto
12 1240 6247 1111 0000 4980 2294

REJESTRACJA

Rejestracji na egzamin TOEIC należy dokonywać w MSJO:
E-mail: J.Tondera@wit.edu.pl
Telefon: 22 3486538