Informatyczne techniki zarządzania

Rodzaj studiów

inżynierskie

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

7 sem.

Opis kierunku

Informatyczne Techniki Zarzadznia (ITZ) – to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku.

Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj, największe szanse na zatrudnienie mają osoby potrafiące skutecznie wykorzystać narzędzia współczesnej informatyki dla rozwoju firm. Sama znajomość informatyki nie wystarcza. Rynek pracy w sektorze IT coraz bardziej ceni specjalistów, którzy znajomość metod i narzędzi informatyki łączą z umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w biznesie.

Specjalności dla Ciebie

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w zakresie następujących specjalności:

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

Dlaczego warto studiować w WIT na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Partnerstwo WIT z ORACLE POLSKA w realizacji studiów I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Miło nam zakomunikować iż złożony przez nas wniosek o dofinansowanie z funduszy UE studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania w specjalności ORACLE Cloud w Biznesie uzyskał pozytywne opinie i został zakwalifikowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Studia z przyszłością Dnia 16 marca 2016 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC kierunek Informatyczne techniki zarządzania – studia I stopnia otrzymał certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

Znakiem jakości – „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek za to, że realizowany jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Lider jakości kształceniaDodatkowo, studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

Wysokie zarobki

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania WIT.

 
WIT
 
4626 zł.
Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
 
4233 zł.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 
4197 zł.
Szkoła Główna Handlowa
 
3979 zł.
Wyższa Szkoła Menedżerska
 
3957 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2016 r. wśród pracujących absolwentów kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Geoinformatyka

Geoinformatyka

studia inżynierskie

Szczegóły

 

Informatyka stosowana

Informatyka stosowana

studia inżynierskie

Szczegóły

 

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

studia inżynierskie

Szczegóły

 

Opłaty
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Wysokość czesnego 

studia I stopnia płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
stacjonarne 2 500 zł 5 x 540 zł
niestacjonarne 2 500 zł 5 x 540 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

kwota termin podpisania umowy
200 zł do 31 lipca 2018 r.
300 zł do 20 września 2018 r.
500 zł po 20 września 2018 r.

Dla kandydatów – cudzoziemców

opłata wpisowa wynosi:

200 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie do 31 lipca 2018 r.

300 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie po 1 sierpnia 2018 r.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 20 września 2018 r. za semestr zimowy
 • do dnia 20 lutego 2019 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 20.09.2018 r.*
II do 10.10.2018 r.
III do 10.11.2018 r.
IV do 10.12.2018 r.
V do 10.01.2019 r.
semestr letni termin płatności
I do 20.02.2019 r.*
II do 10.03.2019 r.
III do 10.04.2019 r.
IV do 10.05.2019 r.
V do 10.06.2019 r.

*Po 20.09.2018 r. wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.


Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2018/2019 studentów rozpoczynających studia w październiku 2018 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.


Rekrutacja na studia w prostych krokach

 • 1. Pierwszy krok

  Poznaj zasady kwalifikacji na wybrane przez Ciebie studia

  Kolejność zgłoszeń nie gwarantuje miejsca na studiach — nie ma rezerwacji na podstawie zgłoszenia on-line

 • 2. Utwórz konto w UBIK

  Załóż konto w Uczelnianym Banku Informacji WIT dla Kandydatów (UBIK)

 • 3. Zapisz się na studia w UBIK

  Zapis on-line poprzez UBIK jest niezbędny do rekrutacji

  Zaloguj się do UBIK i przejdź do zapisów on-line. Wybierz studia, wprowadź swoje dane i prześlij zgłoszenie on-line

 • 4. Wgraj dokumenty do UBIK

  Potwierdź dane, które uzupełniłeś zapisując się on-line na studia, przesyłając elektroniczne wersje dokumentów w UBIK

 • 5. Wiadomość e-mail o zakwalifikowaniu

  Jeśli zapisałeś się on-line i wgrałeś dokumenty, to w ciągu 3 dni roboczych wyślemy Tobie wiadomość e-mail na konto uczelniane z potwierdzeniem zakwalifikowania

 • 6. Wpłać wpisowe i podpisz umowę

  Zostaniesz Studentem dopiero po podpisaniu umowy i odebraniu decyzji o przyjęciu

  Złóż wymagane oryginały dokumentów w Rekrutacji. Jeśli przyniesiesz ze sobą kserokopie składanych dokumentów, to przyspieszysz swój zapis. Podpisz umowę, odbierz decyzję przyjęcia i rozpocznij nowy etap w swoim życiu

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami podczas rekrutacji.

Plan studiów

Pobierz plan studiów I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Super oferta

W trakcie studiów można dodatkowo uzyskać następujące międzynarodowe certyfikaty:
PRINCE2® Foundation (wszystkie oferowane specjalności)
AgilePMTM Foundation (specjalność: Zarządzanie Projektami)
OMG Certified UML Professional 2TM Foundation (specjalność: Informatyka Stosowana)

   

Efekty kształcenia

Nowy kierunek studiów INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Efekty kształcenia mieszczą się w trzech obszarach: nauk technicznych, nauk społecznychnauk ścisłych

Wiedza

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Wiedza  

Umiejętności

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Umiejętności  

Kompetencje społeczne

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Kompetencje społeczne  

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji