Informatyka

Bazy danych

Rodzaj studiów

inżynierskie

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

7 sem. dzienne

8 sem. zaoczne

Co uzyskują absolwenci?

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • budowy nowoczesnych systemów gromadzenia, wyszukiwania i udostępniania informacji
  • zarządzania bazami danych o różnych modelach struktury
  • projektowania złożonych baz danych, aplikacji bazodanowych, hurtowni danych
  • posługiwania się komercyjnymi i wolno dostępnymi platformami do budowy baz danych
  • projektowania aplikacji internetowych opartych na systemach bazodanowych
  • budowy rozproszonych baz sieciowych (internetowych) i przetwarzania wielkich zbiorów danych
  • wykorzystania baz danych w zarządczych systemach informacyjnych
  • zarządzania bezpieczeństwem informacji przechowywanej w postaci cyfrowej.

Absolwenci są przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej na stanowiskach projektantów i administratorów komercyjnych baz danych, projektantów i programistów systemów informatycznych korzystających z baz danych, specjalistów w zakresie zarządzania dużymi zasobami informacyjnymi zbieranymi, tworzonymi, rozpowszechnianymi i przetwarzanymi w postaci cyfrowej.

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji