Informatyka

Bazy Danych

Rodzaj studiów

inżynierskie

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

7 sem. dzienne

8 sem. zaoczne

Zakres specjalistycznej wiedzy i umiejętności

  • podstawy nowoczesnych systemów gromadzenia, wyszukiwania i udostępniania informacji,
  • projektowanie złożonych baz danych i aplikacji bazodanowych,
  • inżynieria oprogramowania,
  • zarządzanie bazami danych,
  • posługiwanie się profesjonalnymi narzędziami do budowy baz danych w systemach Oracle i Sybase oraz w systemach wolnodostępnych
  • budowanie rozproszonych baz sieciowych (także w Internecie),
  • wykorzystanie baz danych w systemach informacyjnych i do zarządzania firmą

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach projektantów i administratorów komercyjnych baz danych, projektantów i programistów systemów informatycznych korzystających z baz danych, specjalistów od udostępniania i wymiany dużych zasobów informacyjnych.

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji