Informatyka

Inżynieria Oprogramowania

Rodzaj studiów

inżynierskie

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

7 sem. dzienne

8 sem. zaoczne

Zakres specjalistycznej wiedzy i umiejętności

  • algorytmy i struktury danych stosowane w różnych dziedzinach zastosowań informatyki,
  • metodologia projektowania dużych aplikacji i zarządzanie projektami informatycznymi,
  • inżynieria oprogramowania,
  • projektowanie aplikacji w środowiskach graficznych oraz aplikacji systemowych i sieciowych,
  • poszerzona umiejętność programowania w różnych środowiskach informatycznych oraz programowania w językach opisu sprzętu cyfrowego.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach programistów biorących udział w realizacji dużych projektów informatycznych oraz liderów zespołów programistycznych w różnych dziedzinach zastosowań.

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji