Grafika

Techniki multimedialne

Rodzaj studiów

licencjackie

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

6 sem.

Co uzyskują absolwenci?

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • środków ekspresji zarówno w obszarze tradycyjnych sztuk plastycznych jak i sztuki nowych mediów
  • posługiwania się technikami tradycyjnymi w obszarze rysunku, malarstwa i grafiki warsztatowej przy realizacji prac artystycznych
  • technik stosowanych w grafice cyfrowej i multimediach w tym posługiwania się urządzeniami i oprogramowaniem komputerowym przy realizacji prac artystycznych w obszarze grafiki 2D i 3D
  • tworzenia ilustracji koncepcyjnych, animacji cyfrowych, efektów specjalnych w filmie cyfrowym
  • modelowania obiektów 3D, projektowania wirtualnych form przestrzennych, projektowania graficznego ruchu
  • aspektów finansowych, marketingowych i prawnych związanych z wykonywaniem zawodu projektanta graficznego.

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach grafików i projektantów w agencjach reklamowych, studiach graficznych, firmach zajmujących się produkcją filmową, telewizyjną i gier komputerowych.

Absolwentom studiów I stopnia kierunku Grafika polecamy kontynuację studiów na kierunku Grafika w specjalności Grafika cyfrowa lub Zaawansowane multimedia

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji