Zarządzanie

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

Rodzaj studiów

licencjackie

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

6 sem.

Dlaczego warto wybrać?

W związku z upowszechnieniem technologii informatycznych, a także dynamicznym rozwojem biznesu internetowego coraz większym zainteresowaniem pracodawców cieszą się specjaliści z zakresu zarządzania, menedżerowie sprawnie posługujący się narzędziami komputerowymi. Stąd w proponowanym programie nauczania oprócz klasycznych przedmiotów z zakresu zarządzania duży jest udział zajęć związanych z rozwojem handlu elektronicznego oraz technik multimedialnych.

Zdobyte kompetencje

 1. Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technik komputerowych w zarządzaniu oraz wdrażania technik multimedialnych w przedsiębiorstwach
 2. Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, finansami, rachunkowości finansowej
 3. Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, kierowania zespołem
 4. Podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania projektami

Kim będziesz po studiach

 1. Znajdziesz zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. IT w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej.
 2. Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają technologie multimedialne.

Realizowane przedmioty specjalnościowe:

 • Handel elektroniczny
 • Tworzenie aplikacji internetowych
 • Logistyka w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej - biznes plan.
 • Zarządzanie jakością
 • Techniki multimedialne w internecie
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Public realtions-warsztaty
 • Inżynieria procesów biznesowych
 • Warsztaty pracy grupowej ZWP
 • Seminarium dyplomowe I, II

Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English.

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji