Informatyczne techniki zarządzania

Rodzaj studiów

magisterskie

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

3 sem.

Opis kierunku

Informatyczne Techniki Zarządzania (ITZ) – to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku.

ITZ – to kierunek studiów zapewniający pełne, wszechstronne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastających wyzwań sektora IT. Przyjęta koncepcja studiów umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania najnowszych osiągnięć teorii i praktyki zarządzania i zarazem stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji. Opracowany program nauczania jest nastawiony na zdobycie przez studentów umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów menedżerskich, a więc unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

Specjalności dla ciebie

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, którego realizacja rozpoczęta została  w roku akademickim 2016/2017,  zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych  II stopnia w zakresie następujących specjalności :

Studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 semestry.
Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 semestru studiów.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania wykazuje się

 • pogłębioną wiedzą specjalistyczną, w szczególności z zakresu: komputerowego wspomagania decyzji, modelowania, symulacji i reengineeringu procesów biznesowych, zarządzania zmianą w organizacji, zarządzania projektami, w tym projektowania i wdrażania systemów informatycznych, zarządzania strategicznego z uwzględnieniem aspektów finansowych, marketingowych i innowacyjności,
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznej interpretacji wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin, umożliwiającej wieloaspektową analizę systemów i procesów, a także umiejętnością jej zastosowania do rozwiązywania problemów menedżerskich,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach ryzyka z uwzględnieniem czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
 • umiejętnością wykorzystania nowoczesnych, wyspecjalizowanych pakietów komputerowych i systemów informatycznych, a także zaawansowanych metod ilościowych (metody statystyczne (big data i data mining), optymalizacyjne, metody sztucznej inteligencji) wspomagających podejmowanie decyzji,
 • umiejętnością planowania, realizacji i oceny efektywności złożonych przedsięwzięć organizacyjnych i/lub biznesowych, w tym projektów międzynarodowych,
 • umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań z wykorzystaniem aparatu badawczego i danych źródłowych, stanowiącą przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich,
 • umiejętnościami miękkimi w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętnością współpracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji,
 • profesjonalizmem i etyczną postawą w działaniu zawodowym,
 • zdolnością uczenia się i rozwoju zawodowego oraz uświadomieniem potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania wykształcenia zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynku pracy, co przygotowuje do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych.

Dlaczego warto studiować w wit na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania ?

Super zarobki absolwentów WIT

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów WIT.

WIT
 
7472 zł.
Szkoła Główna Handlowa
 
5329 zł.
Akademia Leona Koźmińskiego
 
4961 zł.
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 
4018 zł.
Wojskowa Akademia Techniczna
 
3937 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2016 r. wśród pracujących absolwentów kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Inżynieria procesów biznesowych

Inżynieria procesów biznesowych

studia magisterskie

Szczegóły

Technologia blockchain w biznesie

Technologia blockchain w biznesie

studia magisterskie

Szczegóły

Zarządzanie bezpieczenstwem informacji

Zarządzanie bezpieczenstwem informacji

studia magisterskie

Szczegóły

Zarządzanie w IT

Zarządzanie w IT

studia magisterskie

Szczegóły

Opłaty W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (NOWY CENNIK OD 1 CZERWCA)

Wysokość czesnego

studia II stopnia płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
niestacjonarne 2 500 zł 5 x 540 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

kwota termin podpisania umowy
200 zł do 31 lipca 2017 r.
300 zł do 20 września 2017 r.
500 zł po 20 września 2017 r.

Dla kandydatów – cudzoziemców

opłata wpisowa wynosi:

200 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie do 31 lipca 2017 r.

300 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie po 1 sierpnia 2017 r.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 20 września 2017 r. za semestr zimowy
 • do dnia 20 lutego 2018 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 20.09.2017 r.*
II do 10.10.2017 r.
III do 10.11.2017 r.
IV do 10.12.2017 r.
V do 10.01.2018 r.
semestr letni termin płatności
I do 20.02.2018 r.
II do 10.03.2018 r.
III do 10.04.2018 r.
IV do 10.05.2018 r.
V do 10.06.2018 r.

*Po 20.09.2017 r. wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 studentów rozpoczynających studia w październiku 2017 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.

Efekty kształcenia

Nowy kierunek studiów INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Efekty kształcenia mieszczą się w trzech obszarach: nauk technicznych, nauk społecznychnauk ścisłych

Wiedza

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Wiedza  

Umiejętności

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Umiejętności  

Kompetencje społeczne

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Kompetencje społeczne  

Rekrutacja na studia w WIT w prostych krokach

 • Zgłoszenie on-line

  Zapisz się on-line i wgraj dokumenty poprzez UBIK

 • Składanie dokumentów

  Złóż wymagane dokumenty w Rekrutacji WIT

 • Podpisanie umowy

  Wpłać wpisowego, podpisz umowę i odbierz decyzję o przyjęciu

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji