Informatyczne Techniki Zarządzania

Zarządzanie bezpieczenstwem informacji

Rodzaj studiów

magisterskie

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

3 sem.

Dlaczego warto wybrać ?

Jeszcze niedawno funkcjonujące w Polsce firmy, nie zdawały sobie sprawy z wartości, jaką przedstawiają posiadane przez nie informacje. Bezpieczeństwo informacji nie było dla polskich firm zadaniem priorytetowym. Powszechna cyfryzacja dokumentów oraz popularność Internetu spowodowały konieczność zmiany podejścia do bezpieczeństwa informacji. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że właśnie informacja stała się jedną z najwyżej cenionych wartości w biznesie. Obecnie w Polsce, Europie w coraz większą liczbę dziedzin życia wkraczają konieczne do spełnienia przepisy oraz normy Unii Europejskiej, ustawa o ochronie danych osobowych, a także ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zdobyte kompetencje

Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w biznesie. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Funkcja administratora zarządzającego informacją i danymi osobowymi (Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI) staje się coraz bardziej atrakcyjną specjalnością o szerokich możliwościach konsultingowych, doradczych i szkoleniowych. Specjaliści do spraw zabezpieczenia danych osobowych w zasobach manualnych i technicznych są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach [a szczególnie w biznesie operującym danymi osobowymi klientów].

Umiejętność właściwej organizacji ochrony zasobów informacji [aktywów informacyjnych] w tym danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności w portalach społecznościowych staje się nie lada wyzwaniem dla wielu administratorów. W działalności biznesowej potrzeba dostępu do informacji publicznej oraz ochrony informacji separowanej oznacza, że koniecznością staje się szkolenie ultra dyscyplinarnych profesjonalistów - INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH).

Kim będziesz po studiach ?

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych, a także za właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej oraz zadań i uprawnień pracowników posiadających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę organizacji. Oferta skierowana jest do przyszłych:

 • administratorów zarządzających danymi osobowymi,
 • osób wyznaczonych do wykonywania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
 • doradców i konsultantów,

oraz

 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców,
 • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość),
 • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.),
 • kierowników i pracowników sekretariatów,
 • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, Inspektorzy Ochrony Danych w przyszłości, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy).

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji wg normy ISO/IEC 27001
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Auditowanie  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Krajowe akty normatywne mające związek z bezpieczeństwem informacji
 • Analiza systemów informacyjnych
 • Analiza ryzyka wg normy ISO/IEC 31010
 • Modelowanie i symulacja procesów w notacji BPMN
 • ITIL Foundation
 • Seminarium magisterskie I i II ZB

Możliwość zdobycia 2 międzynarodowych certyfikatów

Studia w ramach tej specjalności umożliwiają uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Będą to:

M_o_R® Foundation

ITIL® Foundation

PRINCE2 ® Foundation

   
   

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, jednak mogą zostać zakupione indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla studentów tego kierunku. Studenci po zajęciach akredytowanych otrzymają vouchery na realizację egzaminów certyfikujących.

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji