Informatyka

Rodzaj studiów

magisterskie

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

4 sem.

Cel studiów

Studia magisterskie mają za zadanie przygotować absolwenta do pracy badawczo-rozwojowej lub naukowej w obszarze informatyki stosowanej. W związku z tym pierwszy semestr uzupełniających studiów II stopnia ugruntowuje i rozszerza wiedzę matematyczną studenta oraz jego znajomość teoretycznych podstaw informatyki w obszarach związanych z oferowanymi specjalnościami. Po pierwszym semestrze studenci wybierają specjalność. Nadal jednak pewna część przedmiotów jest obowiązkowa dla wszystkich studentów, w celu gruntownego zapoznania ich z metodami i zastosowaniami sztucznej inteligencji oraz optymalizacji. Drugi rok uzupełniających studiów magisterskich pozwala studentom poszerzyć wiedzę w wybranej specjalności oraz przygotować pracę magisterską.

Specjalności dla Ciebie

Na studiach magisterskich wszystkie specjalności mają charakter wyraźnie autorski, ściśle powiązany z pracami prowadzonymi w Instytucie Badań Systemowych PAN oraz z szybko rozwijającymi się kierunkami informatyki stosowanej.

Studia II –go stopnia  trwają 4 semestry.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Super zarobki absolwentów WIT

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomudo 30.09.2015 r. wśród pracujących absolwentów (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów WIT.

Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
 
5666 zł.
WIT
 
5445 zł.
Politechnika Warszawska (Wydział Elektryczny)
 
5283 zł.
Uniwersytet Warszawski
 
5237 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2016 r. wśród pracujących absolwentów kierunku Grafika (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Inżynieria programowo-sprzętowa

Inżynieria programowo-sprzętowa

studia licencjackie

Szczegóły

Teleinformatyka

Teleinformatyka

studia inżynierskie

Szczegóły

Opłaty W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (NOWY CENNIK OD 1 CZERWCA)

Wysokość czesnego 

studia II stopnia płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
niestacjonarne 3 000 zł 5 x 640 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

kwota termin podpisania umowy
200 zł do 31 lipca 2017 r.
300 zł do 20 września 2017 r.
500 zł po 20 września 2017 r.

Dla kandydatów – cudzoziemców

opłata wpisowa wynosi:

200 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie do 31 lipca 2017 r.

300 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie po 1 sierpnia 2017 r.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 20 września 2017 r. za semestr zimowy
 • do dnia 20 lutego 2018 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 20.09.2017 r.*
II do 10.10.2017 r.
III do 10.11.2017 r.
IV do 10.12.2017 r.
V do 10.01.2018 r.
semestr letni termin płatności
I do 20.02.2018 r.
II do 10.03.2018 r.
III do 10.04.2018 r.
IV do 10.05.2018 r.
V do 10.06.2018 r.

*Po 20.09.2017 r. wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 studentów rozpoczynających studia w październiku 2017 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Studia z przyszłością

Dnia 16 marca 2016 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC kierunek Informatyka - studia II stopnia otrzymał Certyfikat Studia z przyszłością.

Znakiem jakości - „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek Informatyka za to, że realizowany jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Efekty kształcenia

Wiedza

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyka

Wiedza  

Umiejętności

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyka

Umiejętności  

Kompetencje społeczne

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyka

Kompetencje społeczne  

Rekrutacja na studia w WIT w prostych krokach

 • Zgłoszenie on-line

  Zapisz się on-line i wgraj dokumenty poprzez UBIK

 • Składanie dokumentów

  Złóż wymagane dokumenty w Rekrutacji WIT

 • Podpisanie umowy

  Wpłać wpisowego, podpisz umowę i odbierz decyzję o przyjęciu

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji