Zarządzanie

Rodzaj studiów

podyplomowe

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

2 sem.

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania prowadzi studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w następujących specjalnościach:

Specjalności

Certyfikowany analityk systemów IT

Certyfikowany analityk systemów IT

studia podyplomowe

Szczegóły

Inżynieria menedżerska

Inżynieria menedżerska

studia podyplomowe

Szczegóły

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

studia podyplomowe

poziom podstawowy poziom zaawansowany

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

studia podyplomowe

poziom podstawowy poziom zaawansowany


Studia realizowane we współpracy z firmami: ALTKOM AKADEMIA, INPROGRESS i TUV NORD POLSKA

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają rok i są podzielone na dwa semestry. Prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów. Dodatkowym warunkiem może być przygotowanie i obrona pracy końcowej lub projektu. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW.

Opłaty W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (NOWY CENNIK OD 1 CZERWCA)

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Certyfikowany analityk systemów IT 3200 zł 4 x 850 zł
Inspektor ochrony danych osobowych - poziom podstawowy 2300 zł 4 x 625 zł
Inspektor ochrony danych osobowych - poziom zaawansowany 2500 zł 4 x 675 zł
Inżynieria menedżerska 3000 zł 4 x 800 zł
Zarządzanie projektami - poziom podstawowy 3000 zł 4 x 800 zł
Zarządzanie projektami - poziom zaawansowany 3500 zł 4 x 900 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

  • do dnia 10 października 2017 r. za semestr zimowy
  • do dnia 10 marca 2018 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2017 r.
II do 10.11.2017 r.
III do 10.12.2017 r.
IV do 10.01.2018 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2018 r.
II do 10.04.2018 r.
II do 10.05.2018 r.
IV do 10.06.2018 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Egzaminy certyfikujące - Cennik na rok 2017

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe.

Specjalność Certyfikat Cena *
Certyfikowany analityk systemów IT REQB Foundation 1100 zł
OMG Certified UML Professional 2 Foundation Professional 900 zł
Inżynieria menedżerska MSP Foundation 700 zł
ITIL Foundation 700 zł
Change Management Foundation 700 zł
M_o_R Foundation 700 zł
Zarządzanie projektami PRINCE2 Foundation 700 zł
AgilePM Foundation 700 zł
Professional SCRUM Foundations 700 zł
M_o_R Foundation 700 zł
Zarządzanie projektami dla zaawansowanych PRINCE2 Practitioner 1000 zł
MSP Foundation 700 zł
Change Management Foundations 700 zł
PRINCE2 Agile** 1000 zł
PMP*** 550 USD (dla osób niebędących członkami PMI) albo 405 USD (dla członków PMI)

* - ceny egzaminów są orientacyjne, nie zależą od uczelni i mogą się zmienić od stycznia 2018

** - aby przystąpić do egzaminu certyfikującego PRINCE2 AgileTM, trzeba posiadać certyfikat PRINCE2® Practitioner

*** - aby przystąpić do egzaminu PMP®, trzeba mieć spełnione następujące wymagania formalne:

  • 4500 godzin doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami przez co najmniej 36 nie pokrywających się miesięcy w ciągu ostatnich 8 lat
  • oraz 35 godzin formalnej edukacji (szkolenia, studia) w zakresie zarządzania projektami
  • Uczestnicy płacą za egzamin PMP bezpośrednio do PMI

Więcej informacji na temat kwestii formalnych związanych z przystąpieniem do egzaminu PMP® znajduje się w dokumencie Project Management Professional (PMP)® Handbook.

Po zakończeniu roku akademickiego studenci będą również mogli zrealizować vouchery na egzaminy certyfikujące w ramach dodatkowych terminów ustalonych bezpośrednio z INPROGRESS, jednak już po cenie wyższej o 100 PLN.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 studentów rozpoczynających studia w październiku 2017 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji