Zarządzanie

Zarządzanie projektami - poziom podstawowy

Rodzaj studiów

podyplomowe

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

2 sem.

Studia realizowane we współpracy z firmą INPROGRESS

Dlaczego warto wybrać

Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie kierowania projektami oraz pracami zespołów projektowych, zarządzania ryzykiem, jakością oraz zmianami w projekcie. Z jednej strony powinni oni posiadać znajomość metodyk prowadzenia projektów, z drugiej muszą wykazywać się podejściem inżynierskim w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Program studiów skierowany do przyszłych inżynierów-specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy.

Korzyści

Podczas studiów uczestnicy poznają specyfikę zarządzania projektami. Zdobywają niezbędne kompetencje obejmujące między innymi:

 • znajomość metodyki zarządczej PRINCE2 potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego ,
 • znajomość metodyk wytwórczych AGILE, także potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego oraz kurs dedykowany SCRUM przygotowujący do egzaminu certyfikującego Professional Scrum Foundations (PSF),
 • znajomość metody łańcucha krytycznego,
 • umiejętność zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R® potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy finansowej projektu
 • wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania jakością, zmianą oraz ryzykiem w projekcie,
 • umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem.

Ponadto uczestnicy otrzymają vouchery umożliwiające podejście do międzynarodowych egzaminów certyfikujących z AgilePM, M_o_R, PRINCE2 i SCRUM w bardzo atrakcyjnych cenach.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe dedykowane są kierownikom projektów informatycznych oraz członkom zespołów projektowych, menedżerom i pracownikom zaangażowanym w projektowanie oraz wdrażanie systemów informatycznych zarówno po stronie firmy zamawiającej jak i wykonawcy. Przeznaczone są również dla menedżerów z doświadczeniem, którzy chcą poznać i doskonalić metodyki oraz narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami.

Oferta edukacyjna skierowana jest do

 • kandydatów na kierowników projektów,
 • kandydatów na kierowników zespołów projektowych,
 • doradców i konsultantów,
 • kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców,
 • kierowników oraz pracowników działów IT,
 • kierowników komórek obsługi klientów,
 • do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami.

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, tj. 196 godzin.

Plan studiów

 Zarządzanie projektami - poziom podstawowy - plan studiów

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA 4 MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Zarządzanie Projektami umożliwi uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Będą to:

AgilePM Foundation

PRINCE2 Foundation

Professional SCRUM Foundations

M_o_R Foundation 

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, jednak mogą zostać zakupione indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla absolwentów tego kierunku. Studenci po zajęciach akredytowanych otrzymają vouchery na realizację egzaminów certyfikujących i zostaną wyznaczone terminy przeprowadzenia egzaminów w ramach roku akademickiego.

Opłaty
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Zarządzanie projektami - poziom podstawowy 3000 zł 4 x 800 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2018 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2019 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2018 r.
II do 10.11.2018 r.
III do 10.12.2018 r.
IV do 10.01.2019 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2019 r.
II do 10.04.2019 r.
II do 10.05.2019 r.
IV do 10.06.2019 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2018/2019 studentów rozpoczynających studia w październiku 2018 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.

Egzaminy certyfikujące - Cennik na rok 2017

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe.

Specjalność Certyfikat Cena *
Zarządzanie projektami PRINCE2 Foundation 700 zł
AgilePM Foundation 700 zł
Professional SCRUM Foundations 700 zł
M_o_R Foundation 700 zł

* - ceny egzaminów są orientacyjne, nie zależą od uczelni i mogą się zmienić od stycznia 2018

Po zakończeniu roku akademickiego studenci będą również mogli zrealizować vouchery na egzaminy certyfikujące w ramach dodatkowych terminów ustalonych bezpośrednio z INPROGRESS, jednak już po cenie wyższej o 100 PLN.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 studentów rozpoczynających studia w październiku 2017 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji