Zarządzanie

Inżynieria menedżerska

Rodzaj studiów

podyplomowe

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA CERTYFIKATÓW!

MSP® Foundation

ITIL® Foundation

Change Management™ Foundation

M_o_R Foundation 

 

 

Dlaczego warto wybrać:

W wielu organizacjach nie wystarcza już wiedza na temat kierowania projektami. Nierzadko do realizacji strategii organizacji wykorzystywane są struktury powiązanych ze sobą projektów zwane programami. Stąd współczesna kadra menedżerska powinna mieć wiedzę na temat zasad zarządzania nimi. Każda nowoczesna organizacja pragnąca nadążać za dynamicznymi zmianami rynkowymi powinna posiadać kadrę, która potrafi dostrzec i skutecznie wprowadzać niezbędne zmiany. Elementem wspomagającym sprawne funkcjonowanie organizacji jest sprawnie działające wsparcie IT. Stąd niezbędna jest również znajomość najlepszych praktyk w tym zakresie.

Korzyści

Podczas studiów uczestnicy poznają różne aspekty wpływające na skuteczność współczesnego menedżera. Zdobywają niezbędną wiedzę i kompetencje obejmujące między innymi:

 • znajomość pryncypiów zarządzania programami stanowiącymi istotny element realizacji strategii organizacji potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • znajomość dobrych praktyk zawartych w Change Management przedstawiających proces przeprowadzania zmian w organizacji w kontekście pojedynczych osób oraz relacji między nimi potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian.
 • znajomość metodyki ITIL, opisującej najbardziej powszechne na świecie podejście do zarządzania usługami IT, potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • korzyści dla organizacji wynikające z zastosowania metodyki ITIL,
 • zrozumienie modelu procesowego, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę
 • zrozumienie znaczenia problematyki bezpieczeństwa oraz zapewnienia ciągłości działania potwierdzone certyfikatami ukończenia szkolenia akredytowanego
 • znajomość roli współczesnych technologii informatycznych we wspomaganiu pracy menedżera (Technologie BI, Cloud computing)

Adresaci studiów

Studia podyplomowe dedykowane są dla kadry menedżerskiej organizacji. W szczególności chodzi o osoby zaangażowane nadzorowanie programów służących do realizacji strategii organizacji, osoby zamierzające usprawniać funkcjonowanie swojej firmy. Studia przeznaczone są także dla kierowników działów IT, którzy chcą w sposób optymalny zorganizować obsługę IT wykorzystując najlepsze praktyki i nowoczesne technologie.

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla
 • kadry zarządzającej projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących
 • doradców i konsultantów
 • kierowników / liderów zmian w organizacji
 • kadry zarządzającej działów IT
 • do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami

Czas trwania studiów

dwa semestry, 204 godziny,

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

Super oferta

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Inżynieria Menedżerska umożliwi uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Będą to:

 • ITIL® Foundation
 • MSP® Foundation
 • Change Management™ Foundation
 • M_o_R Foundation

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, jednak mogą zostać zakupione indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla absolwentów tego kierunku. Studenci po zajęciach akredytowanych otrzymają vouchery na realizację egzaminów certyfikujących i zostaną wyznaczone terminy przeprowadzenia egzaminów w ramach roku akademickiego.

Plan studiów

 Inżynieria menedżerska - plan studiów

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji