Oficyna Wydawnicza

Oficyna Wydawnicza WSISIZ rozpoczęła działalność w 1998 roku. Podstawowym celem, który zdecydował o rozpoczęciu działalności wydawniczej, był brak na rynku publikacji ściśle odpowiadających naszej Uczelni. WSISIZ - obok zaspokajania potrzeb studentów na dobre podręczniki - wydaje również materiały dokumentujące działalność naukowo-badawczą Uczelni. Pierwsze publikacje WSISIZ przybierały formy pomocniczych materiałów dydaktycznych i skryptów z przeznaczeniem dla studentów oraz tzw. working papers.

Obecnie dzielimy nasze publikacje na pięć grup: monografie, podręczniki, skrypty, pomocnicze materiały dydaktyczne i prace WSISiZ.

Kontakt z oficyną wydawniczą

Lista dostępnych publikacji

Arczewska Wanda
prezentacja Tytuł: "Wybrane zagadnienia z baz danych Oracle"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2001
Ilość stron: 171
Rodzaj publikacji: skrypt
Barszczewski Maciej
prezentacja Tytuł: "Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi, wyd. 3"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2003
Ilość stron: 61
Rodzaj publikacji: materiały dydaktyczne
Bereziński Mirosław (red)
prezentacja Tytuł: "Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2004
Ilość stron: 297
Rodzaj publikacji: prace wlasne WSISiZ
Bobecka Konstancja, Grzegorzewski Przemysław, Pusz Jerzy
prezentacja Tytuł: "Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2005
Ilość stron: 69
Rodzaj publikacji: materiały dydaktyczne
Bluemke Ilona
prezentacja Tytuł: "Inżynieria oprogramowania"
Rok wydania : WSISiZ, Warszawa 2002
Ilość stron: 124
Rodzaj publikacji: materiały dydaktyczne
Ciechanowicz Wiesław
prezentacja Tytuł: "Bioenergia a energia jądrowa"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2001
Ilość stron: 350
Rodzaj publikacji: monografia
Ciechanowicz Wiesław, Szczukowski Stefan (red)
prezentacja Tytuł: "Paliwa i energia XXI wielku szansą rozwoju wsi i miast"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2006
Ilość stron: 371
Rodzaj publikacji: monografia
Ciechanowicz Wiesław, Szczukowski Stefan (red)
prezentacja Tytuł: "Paliwa i generatory energii wspólnot wodorowych"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2007
Ilość stron: 470
Rodzaj publikacji: monografia
Ciechanowicz Wiesław, Szczukowski Stefan
prezentacja Tytuł: "Wspólnoty wodorowe – przyszłość cywilizacji"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2009
Ilość stron: 538
Rodzaj publikacji: monografia
Doros Marek
prezentacja Tytuł: "Przetwarzanie obrazów"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2005
Ilość stron: 210
Rodzaj publikacji : skrypt
Doros Marek, Korzyńska Anna, Przytulska Małgorzata, Goszczyńska Hannak
prezentacja Tytuł: "Przetwarzanie obrazów - Materiały pomocnicze do ćwiczeń"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2008
Ilość stron: 182 + CD
Rodzaj publikacji : materiały dydaktyczne
Grzegorzewski Przemysław, Bobecka Konstancja, Dembińska Anna, Pusz Jerzy
prezentacja Tytuł: "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2008
Ilość stron: 212
Rodzaj publikacji:podręcznik
Gulbicka Bożena
prezentacja Tytuł: "Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej - Cz. I"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2004
Ilość stron: 126
Rodzaj publikacji:monografia
Gulbicka Bożena
prezentacja Tytuł: "Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej - Cz. II"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2005
Ilość stron: 145
Rodzaj publikacji:monografia
Gulbicka Bożena
prezentacja Tytuł: "Analiza spożycia żywności w Polsce i Unii Europejskiej"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2002
Ilość stron: 95
Rodzaj publikacji:monografia
Gutenbaum Jakub
prezentacja Tytuł: "Podstawy modelowania matematycznego"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2001
Ilość stron: 249
Rodzaj publikacji: skrypt
Hryniewicz Olgierd
prezentacja Tytuł: "Wykłady ze statystyki dla studentów informatycznych technik zarządzania"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2004
Ilość stron: 332
Rodzaj publikacji: podręcznik
Hryniewicz Olgierd
prezentacja Tytuł: "Wykłady ze statystyki"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2001
Ilość stron: 245
Rodzaj publikacji: skrypt
Jarmakiewicz Jacek
prezentacja Tytuł: "Protokoły sieci teleinformatycznych, wyd. 2"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2003
Ilość stron: 296
Rodzaj publikacji: skrypt
Jarmakiewicz Jacek
prezentacja Tytuł: "Protokoły sieci teleinformatycznych"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2002
Ilość stron: 296
Rodzaj publikacji:skrypt
Kamiński Tadeusz
prezentacja Tytuł: "Strategie w działalności przedsiębiorstwa"
Rok wydania: WSISIZ, Warszawa 2005
Ilość stron: 101
Rodzaj publikacji:skrypt
Kamiński Bogdan
prezentacja Tytuł: "Komputerowe przygotowanie publikacji"
Rok wydania: WSISIZ, Warszawa 2005
Ilość stron:192
Rodzaj publikacji:podręcznik
Klukowski Leszek
prezentacja Tytuł: "Optymalizacja decyzji w zarządzaniu instrumentami dłużnymi Skarbu Państwa"
Rok wydania: WSISIZ, Warszawa 2003
Ilość stron: 210
Rodzaj publikacji:monografia
Krzywina Paweł
prezentacja Tytuł: "Prawne aspekty tworzenia przedsiębiorstwa"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2001
Ilość stron: 36
Rodzaj publikacji:materiały dydaktyczne
Kulikowski Roman, Nahorski Zbigniew, Owsiński Jan W. (red.)
prezentacja Tytuł: "Modelling of Economic Transition Phenomena"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2001
Ilość stron: 303
Rodzaj publikacji: monografia
Lasek Mirosława, Otmianowski Bartosz, Pęczkowski Marek
prezentacja Tytuł: "Modelowanie, analiza oraz zarządzanie procesami biznesowymi na potrzeby metodologii Six Sigma z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: iGrafx™ FlowCharter, iGrafx™ Process, iGrafx™ Process for SixSigma, iGrafx™Process Central"
Ilość stron: 199
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2005
Rodzaj publikacji: skrypt
Libura Marek, Sikorski Jarosław
prezentacja Tytuł: "Wykłady z matematyki dyskretnej Cz.I - Kombinatoryka"                                  
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2005
Ilość stron: 181
Rodzaj publikacji: skrypt
Libura Marek, Sikorski Jarosław
prezentacja Tytuł: "Wykłady z matematyki dyskretnej Cz. II - Teoria grafów"                                  
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2005 
Ilość stron: 185
Rodzaj publikacji: skrypt
Łuba Tadeusz, Zbierzchowski Bogdan
prezentacja Tytuł: "Układy logiczne"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2005
Ilość stron: 223
Rodzaj publikacji: podręcznik
Mażbic-Kulma B., Pelc M., Spustek H.
prezentacja Tytuł: "Matematyka w zadaniach i przykładach dla studentów zaocznych"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2002
Ilość stron: 202
Rodzaj publikacji:skrypt
Michalewski Edward
prezentacja Tytuł: "Wspomagane komputerowo diagnoza i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2008
Ilość stron: 315
Rodzaj publikacji: podręcznik
Mikołejko Zbigniew
prezentacja Tytuł: "Elementy filozofii"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2008
Ilość stron: 538
Rodzaj publikacji: monografia
Nowacki Robert
prezentacja Tytuł: "Metody ilościowe w badaniach marketingowych"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2002
Ilość stron: 92
Rodzaj publikacji:skrypt
Nowak P., Romaniuk M., Hryniewicz O.
prezentacja Tytuł: "Komputerowe metody statystyki matematycznej w przykładach i zadaniach"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2003
Ilość stron: 145
Rodzaj publikacji:materiały dydaktyczne
Oleksyn Leszek
prezentacja Tytuł: "Ekonomia. Zarys wykładu"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2001
Ilość stron: 96
Rodzaj publikacji: materiały dydaktyczne
Owsiński Jan W.
prezentacja Tytuł: "Wykład z metod analizy danych"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2003
Ilość stron: 159
Rodzaj publikacji: skrypt
Paszyński Marian
prezentacja Tytuł: "Wybrane problemy współczesnych stosunków gospodarczych"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2001
Ilość stron: 143
Rodzaj publikacji: skrypt
Pencak Zdzisław
prezentacja Tytuł: "Inżynieria sieci telekomunikacyjnych"
Rok Wydania: WSISiZ, Warszawa 2002
Ilość stron: 204
Rodzaj publikacji:skrypt
Piasecki Stanisław
prezentacja Tytuł: "Podstawy logistyki" - Tom I
Rok Wydania: WSISiZ, Warszawa 2005
Ilość stron: 120
Rodzaj publikacji:skrypt
Siemiątkowska Barbara, dr Quoc Thanh Nguyen
prezentacja Tytuł: "Java, podstawy oprogramowania"
Rok Wydania: WSISiZ, Warszawa 2006
Ilość stron: 190
Rodzaj publikacji:skrypt
Stefanowicz Bogdan
prezentacja Tytuł: "Systemy eksperckie. Przewodnik"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa  2003 
Ilość stron: 79
Rodzaj publikacji: skrypt
Szkatuła Grażyna, Pogorzelec Anna
prezentacja Tytuł: "Tworzenie relacyjnych baz danych"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2003 
Ilość stron: 209
Rodzaj publikacji: materiały dydaktyczne
Trojanowski Krzysztof
prezentacja Tytuł: "Metaheurystyki. Materiały pomocnicze do nauki przedmiotu Metaheurystyki-Laboratorium"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2003
Ilość stron: 80
Rodzaj publikacji: Skrypt
Trojanowski Krzysztof
prezentacja Tytuł: "Metaheurystyki praktycznie"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2008
Ilość stron: 164
Rodzaj publikacji: podręcznik
Szmidt Jerzy, Misztal Michał
prezentacja Tytuł: "Wstęp do kryptologii"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2002, 2004
Ilość stron: 248
Rodzaj publikacji: skrypt
Wrażeń Marian, Jarmakiewicz Jacek.
prezentacja Tytuł: "Sieci i systemy telekomunikacyjne"
Rok wydania: WSISiZ, Warszawa 2003 
Ilość stron: 280
Rodzaj publikacj: skrypt