dr hab. inż. Maciej Krawczak

Rektor
prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak

Profesor nauk technicznych, absolwent Wydziału Elektroniki PW, Visiting Professor na University of Hiroshima. Wieloletni wiceprezes Zarządu Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych;

Specjalność naukowa:
teoria sterowania optymalnego, teoria gier różniczkowych, inteligencja komputerowa, sieci neuronowe, sieci uogólnione będące rozszerzeniem sieci Petri’ego, zarządzanie inwestycjami finansowymi. Autor ponad 150 publikacji naukowych publikowanych w czasopismach i zbiorowych monografiach, autor lub współautor 6 monografii, edytor ponad 10 książek, kierownik sześciu projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek komitetów organizacyjnych wielu konferencji oraz członek redakcji czasopism naukowych w tym międzynarodowych; cytowania w międzynarodowych bibliografiach (USA, Wielka Brytania).

Staże naukowe:
University of Hiroshima, University of Tokio oraz w UNESCO.

Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Komisji Edukacji Narodowej

 
dr Barbara Mażbic-Kulma

Prorektor ds. kształcenia/
Dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania

dr Barbara Mażbic-Kulma

Nauczyciel akademicki WSISiZ od 1996, pracownik IBS PAN; absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ; doktorantka Instytutu Matematycznego PAN

Specjalność naukowa:
badania operacyjne, systemy wspomagania decyzji. Główny kierunek prac badawczych związany jest z modelowaniem matematycznym procesów logistycznych i transportowych. Autorka kilku monografii, kilkudziesięciu publikacji naukowych: artykułów i opracowań. Kierownik dwóch projektów badawczych KBN.

Wykładowca:
matematyki, badań operacyjnych.

Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Komisji Edukacji Narodowej

 
Jarosław Sikorski

Prorektor ds.rozwoju/
Dziekan Wydziału Informatyki
dr inż. Jarosław Sikorski

Nauczyciel akademicki WSISiZ, adiunkt IBS PAN; absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej;

Specjalność naukowa: 
komputerowe metody optymalizacji dyskretnej. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Brał udział w pracach aplikacyjnych nagradzanych przez Sekretarza Naukowego PAN.

Staże naukowe:
na uniwersytetach w Hiroszimie i Osace, kurs asesorów systemów jakości na Uniwersytecie w Stirling (Szkocja);

Wykładowca:
podstaw budowy i analizy algorytmów, matematyki dyskretnej, grafów i sieci oraz zarządzania jakością; działalność doradcza w zakresie wdrożeń systemów informatycznych

Odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi;  Medal Komisji Edukacji Narodowej

 
dr inz. Waldemar Jęda

Prodziekan Wydziału Informatyki
dr inż. Waldemar Jęda

Nauczyciel akademicki WSISiZ, adiunkt IBS PAN; absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PW, studia doktoranckie na Wydziale Fizyki PW;

Specjalność naukowa:
fotonika, modelowanie matematyczne. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Staże naukowe:
International Institute for Applied System Analysis (Austria), Sheffield Hallam University School of Science and Mathematics (Wielka Brytania), Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche we Florencji (Włochy);

Wykładowca:
podstaw budowy i analizy algorytmów, algebry komputerowej

Odznaczenia:
Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

Prodziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania
dr Włodzimierz Kuzak

Nauczyciel akademicki od roku 1988, we WSISiZ od 1998; absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego - kierunek zastosowania matematyki w mechanice (1981); stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie informatyki medycznej (1990).

Specjalność naukowa:
informatyka medyczna, zarządzanie projektami, systemy informatyczne. Autor prac w zakresie informatyki medycznej i metod statystycznych. Współpraca w ramach w projektu EC TEMPUS z uniwersytetami w Düsseldorfie oraz w Nancy

Staże naukowe i aktywność zawodowa:
Francja (Uniwersytet w Nancy). Wiceprezes zarządu spółki Chemia.com, dyrektor Biura Projektów w Alatus sp. z o.o, project manager w spółkach Asseco Poland i Connectis sp. z o.o. Kierownik kilkunastu projektów wdrożenia systemów informatycznych, Laureat Nagród II i III stopnia Ministra Obrony Narodowej za działalność naukowo-badawczą oraz Nagrody Rektorskiej w Akademii Medycznej w Warszawie.

Wykładowca:
zarządzania projektami, menedżerskich gier decyzyjnych, analizy systemów, baz danych, analizy matematycznej i algebry liniowej, statystyki matematycznej.

 
 Honorowy Rektor WSISiZ
 
prof. Roman Kulikowski

Prof. Roman Kulikowski - Honorowy Rektor WSISiZ
Rektor WSISiZ w latach 1996-2007

Członek rzeczywisty PAN, profesor WSISiZ, profesor IBS PAN, Visiting Professor na Columbia University (Nowy Jork), University of California (Berkeley), University of Minnessota (Mineapolis), wieloletni dyrektor IBS PAN..

Wybitny przedstawiciel nauk systemowych, członek wielu towarzystw i komitetów naukowych.

Specjalność naukowa:
teoria sterowania, wspomaganie decyzji, zarządzanie ryzykiem, wybitny przedstawiciel nauk systemowych, w szczególności optymalizacji i wspomagania decyzji, twórca wielu modeli i teorii systemowych; autor ponad 240 publikacji naukowych, w tym sześciu książek, oraz dwóch patentów; członek wielu towarzystw, komitetów naukowych w kraju i za granicą, przewodniczący i wiceprzewodniczący komitetów naukowych PAN m.in.: Organizacji i Zarządzania, Informatyki,  Automatyki i Robotyki; był zastępcą Sekretarza Naukowego PAN, członkiem Prezydium PAN wybieranym do władz organizacji międzynarodowych jako przewodniczący Centre for Information Technology, przewodniczący i wiceprzewodniczący Technical Committee Theory w International Federation of Automatic Control; członek: IFORS, Międzynarodowego Komitetu Uczonych, IORS,  uzyskał wiele nagród.

Odznaczenia:
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski