Funkcjonowanie WIT w roku akademickim 2020/2021

Informacje o sposobie organizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim.

Zajęcia dydaktyczne w nowym roku akademickim 2020/2021

Jeszcze jest za wcześnie, abyśmy mogli podjąć wiążące decyzje o sposobie organizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/21 i ostatecznie rozstrzygnąć, czy będziemy prowadzili zajęcia w salach dydaktycznych na uczelni, na odległość, czy w formie mieszanej. Jak większość uczelni rozważamy zastosowanie formy mieszanej, jako najbardziej elastycznej i pozwalającej dostosowywać się do zmieniających się warunków.

Proporcja zajęć prowadzonych tradycyjnie w budynkach uczelni i zajęć prowadzonych zdalnie z wykorzystaniem narzędzi uczenia na odległość będzie różna dla poszczególnych kierunków. W przypadku trzech z nich: informatyka, informatyczne techniki zarządzania i zarządzanie, zakładamy, że większa część zajęć będzie prowadzona w formie zdalnej, ale dla wybranych przedmiotów będą również prowadzone zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne na uczelni w mniejszych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. W przypadku kierunku grafika, zakładamy, że zajęcia warsztatowe tradycyjne i cyfrowe będą odbywać się na uczelni w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego, natomiast zajęcia nie wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem będą prowadzone na odległość.

Dla każdego przedmiotu będziemy dobierali optymalne rozwiązanie, które pozwoli realizować założone w jego programie efekty uczenia się studentów z uwzględnieniem ogólnych zaleceń sanitarnych i ograniczeń nałożonych przez MNiSW. Decyzje o przyjętej formie zajęć w nowym roku akademickim zostaną podjęte i ogłoszone na stronie WWW uczelni i w mediach społecznościowych w połowie września br.

Uczelnia przygotowała narzędzia do pracy zdalnej i zintegrowała je z własnym systemem informatycznym, co pozwala na wymienne stosowanie zajęć prowadzonych na miejscu i zdalnie nawet w obrębie jednego przedmiotu lub nawet jednej formy zajęć składowych w przedmiocie.

Obecnie przyjęty harmonogram zajęć w nowym roku akademickim zakłada, że zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczną się w poniedziałek 5 października 2020 r, zaś na studiach niestacjonarnych w sobotę 3 października 2020 r.

Aktualności


Super zarobki Absolwentów WIT
Rekrutacja
16/07/2020

Super zarobki Absolwentów WIT

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów właśnie został zaktualizowany o kolejny rocznik.
Nasz wykładowca został Honorowym członkiem CEIDA
Aktualności
09/07/2020

Nasz wykładowca został Honorowym członkiem CEIDA

Wykładowca na kierunku Grafika WIT - dr Piotr Krochmalski, został Honorowym członkiem CEIDA. Serdecznie gratulujemy!
Zmarł dr. hab. inż. Wiesław Krajewski
Aktualności
08/07/2020

Zmarł dr. hab. inż. Wiesław Krajewski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. hab. inż. Wiesława Krajewskiego – pracownika Wydziału Informatyki, specjalisty z dziedzinie automatyki i robotyki, eksperta w zakresie systemów komputerowych, Wspaniałego Człowieka, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.