KOŁO sztuki
– cykl autorskich wykładów Monograficznych
dra Artura Tanikowskiego

„KOŁO sztuki”
– cykl autorskich wykładów Monograficznych dra Artura Tanikowskiego

Ideą projektu "KOŁO sztuki" jest poszerzenie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań różnymi obszarami kultury wizualnej, a co za tym idzie – także zmiana sposobu postrzegania otaczającej nas rzeczywistości w jej aktualnych desygnatach i patrzenia na wizualną spuściznę przeszłości. 

Treść i zawartość każdego z wykładów z obiektywnych względów nie aspiruje do prezentacji czy naświetlenia całości zagadnienia ujętego tytułem. Podlega subiektywnemu wyborowi autora, podporządkowanemu opisanym celom.

Prelegent
Artur Tanikowski

Artur Tanikowski

Artur Tanikowski

Doktor nauk humanistycznych, kustosz dyplomowany, historyk sztuki, wydawca, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).
Pracuje w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT.
Kurator i pomysłodawca wystaw w Polsce i za granicą, m.in. „Gdynia – Tel Awiw” (2019), „Z Paryża do Girony. Mela Muter i artyści polscy w Katalonii” (2018), „Frank Stella i synagogi dawnej Polski” (2016), „Wojciech Wilczyk: (nie)widzialne” (2015), „Kolory tożsamości” (2001–2006).
Publikuje teksty o nowoczesnej i współczesnej kulturze wizualnej, sztuce i architekturze w książkach zbiorowych i czasopismach. Jego książki autorskie to m.in. monografie Eugeniusz Zak (2003) i Wizerunki człowieczeństwa, rytuały powszedniości. Leopold Gottlieb i jego dzieło (2011) oraz dwuczęściowe opracowanie Malarze żydowscy w Polsce (2006–2007).

Tematy wykładów w cyklu "KOŁO sztuki"

 1. Tatuaż: tradycja, znamię, sztuka odbył się 20.04.2021
  • Historia i współczesność, przekaz socjologiczny i estetyczny
  • Tatuaż jako zjawisko religijne, kulturowe, społeczne
  • Tatuaż jako wizualna informacja tożsamościowa – o nosicielu tatuażu oraz o tatuażyście i jego rzemiośle, o tożsamości i (sub)kulturze obu, o uwarunkowaniach historyczno-społeczno-geograficznych
  • Tatuaż jako sztuka (kiedy nią nie jest?), ciało jako pole sztuki; inne poza tatuażem znane formy body art
  • Efekt tatuażu (tatuaż a emocje) – tatuaż kuszący, odrażający, odpychający
 2. Polska grafika warsztatowa 1900–1939: Młoda Polska odbył się 27.04.2021
  • Podstawy ideowe i estetyczne w esencjonalnym skrócie oraz ich patroni:
   • Młodopolska krytyka społeczna  („Miriam” Przesmycki, K. Irzykowski, St. Przybyszewski)
   • Integracja i symbioza sztuk (Gesamtkunstwerk Wagnera)
   • Zwrot romantyczny (C.K. Norwid)
  • Grafika artystyczna (warsztatowa) a grafika użytkowa – zniwelowanie dystansu
  • Rola litografii, plakat młodopolski
  • Eksperymenty z nowymi technikami (Warszawa)
  • Teka graficzna – forma i funkcja
  • Młodopolscy malarze jako graficy
  • Grafik i rysownik na wojnie
 3. Polska grafika warsztatowa 1900–1939: międzywojnie odbył się 04.05.2021
  • Awangardowe początki nowej epoki – geografia:
   • „Bunt” a niemiecki ekspresjonizm (Poznań)
   • Formiści a polska sztuka ludowa (Kraków)
   • Jung Idysz i nowa sztuka żydowska (Łódź)
  • Grafika warsztatowa uzyskuje autonomię – promotorzy, kolekcjonerzy, czasopisma
  • Środowisko warszawskie (ASP i Politechnika Warszawska)
  • Grupy artystyczne skupiające grafików: „Ryt” i „Rytm”
  • Awangardziści lat 30. z Łodzi, Krakowa i Lwowa i ich eksperymenty z nowymi technikami
 4. Modernizm – styl bardzo międzynarodowy odbył się 18.05.2021
  • Awangarda w architekturze i projektowaniu – wspólne podstawy ideowe i międzynarodowy język form
  • Eksport artystycznych rewolucji (Bauhaus i pociąg z konstruktywizmem)
  • Modernizacje i modernistyczne białe miasta
  • Fenomen Gdyni i Tel Awiwu
  • Powojenne modernizmy ponad Żelazną Kurtyną (przypadek Franka Stelli)
 5. Malarze żydowscy w dwudziestoleciu międzywojennym odbył się 25.05.2021
  • Co to jest sztuka żydowska?
  • Emancypacja, asymilacja, akulturacja
  • Żydzi polscy a kultura polska (artyści żydowscy w świecie gojów) – polscy Żydzi i żydowscy Polacy
  • Dwudziestolecie międzywojenne: rozkwit czy kres?
  • Malarze i malarki aktywni w Polsce: w żydowskich i polskich stowarzyszeniach i grupach
  • Poza Polską: Paryż, Berlin, Wiedeń
  • Chrystus malarzy żydowskich
 6. Antyk wczoraj i dziś odbył się 01.06.2021
  • Czym są kanony i czy wciąż obowiązują
  • Nieprzemijający urok antyku i wartości klasycznych
  • Antyk jako wzór dla realizmów (malowidła pompejańskie; iluzjonizm)
  • Dwudziestowieczne i współczesne interpretacje antyku (wybór):
  • Klasyczna elegancja a moda totalitarna (mundury nazistów)
  • Antyk jako styl władzy – Donald Trump i jego gusta architektoniczne
  • Młody ilustrator z Warszawy wymyśla dzieje Ariadny
 7. Sztuka i polityka, sztuka i władza odbył się 15.06.2021
  • Problem zaangażowania sztuki i artystów;
  • Flirty z totalitaryzmami, flirty totalitaryzmów – faszyzm, socrealizm – i co z nich wynikło;
  • Ekspresjoniści i konstruktywiści;
  • Sztuka zdegenerowana;
  • Trudne dziedzictwo, czyli co robić z artystycznymi pozostałościami nazistowskiej architektury i sztuk wizualnych;
  • Artyści polscy w PRL-u i o PRL-u: momenty węzłowe – lata tuż powojenne, Odwilż 1955/1956, Marzec 1968, Sierpień 1980, po przełomie 1989.
 8. Sztuka a przypadek odbył się 22.06.2021
  • Przypadek jako inspiracja;
  • Przypadek kontrolowany – olśnienie, błysk;
  • Przypadek jako fatum rzeźbiące los artysty;
  • Przypadek a czas – kształtowanie dzieła poza kontrolą twórcy;
  • Przypadek jako kontrolowana strategia związana z techniką – amerykański ekspresjonizm abstrakcyjny;
  • Artyści: Rembrandt, Degas, Bacon, Pollock, Czapski, Beuys i inni;

Masz pytania? Napisz do nas

Bądź z nami na bieżąco i dołącz do naszego /WSISiZ!